Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Çanakkkale Savaşı İle İlgili Şiirler.

  ~ Şiirler ~
  18 Mart Çanakkale  Yaşamaz ölümü göze almayan

  Zafer göz yummadan koşana gider.

  Bayrağa kanının alı çalmayan

  Gözyaşı boşana boşana gider!  Kazanmak istersen sen de zaferi

  Gürleyen sesinle doldur gökleri

  Zafer dedikleri kahraman peri


  Susandan kaçar da coşana gider.


  Bu yolda herkes bir ey delikanlı

  Diriler şerefli ölüler şanlı!

  Yurt için dövüşen başı dumanlı

  Her zaman bu şandan o şana gider.


  Faruk Nafiz ÇAMLIBEL


  Bulutlar sarmıştı her yanı

  Kapkara bir geceydi

  Yağmur bardaktan boşalırcasına

  Sağnak gibi yağıyordu

  Yedi düvelin gemilerinden yükselen

  Top tüfek sesleri

  Her yanı inletiyordu

  Mustafa Kemalin askerleri

  Aslanlar gibi dövüşüyordu

  Ve Çanakkale kahramanca

  Düşmana selam veriyordu

  Kükrüyordu tepeden

  Mustafa Kemal

  Vatanıma ayak basacaksa düşman

  Yaşamanın ne gereği var


  En son nefer ölünceye kadar

  Dövüşeceksiniz aslanlar

  Görecek bütün dünya

  Ne aslanlar doğururmuş

  EminelerHatçeler Ayşeler Fatmalar.

  Ali Osman Yılmaz


  Bir Yolcuya  Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

  Bu toprak bir devrin battığı yerdir.

  Eğil de kulak ver bu sessiz yığın

  Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

  Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda

  Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda

  İstiklal uğrunda namus yolunda

  Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

  Bu tümsek koparken büyük zelzele

  Son vatan parçası geçerken ele

  Mehmed'in düşmanı boğduğu sele

  Mübarek kanının akıttığı yerdir.

  Düşün ki haşr olan kan kemik eti

  Yaptığı bu tümsek amansız çetin

  Bir harbin sonunda bütün milletin

  Hürriyet zevkini tattığı yerdir.


  Necmettin Halil ONAN
  Çanakkale
  Gün geçmiş yıl geçmiş ne yazar.

  Her karış torağında bin şehit bir mezar.

  Yeryüzünde yaşadıkça tek dişi canavar.

  Türk milleti aynı destanı yine yazar.


  Sen rahat uyu ey şanlı şehit.

  Gölgesinde gölgelen al bayrağın.

  Hangi kem göz sana edebilir nazar.

  Türk milleti aynı destanı yine yazar.

  Yedi cihana yeter yazdığın destan.

  Gök kubbe ay yıldız sana verir selam.

  Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.

  Türk milleti aynı destanı yine yazar.


  Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.

  Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.

  Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.

  Türk milleti aynı destanı yine yazar.


  Şefik Aydemir  Çanakkale Destanı  Bir destan yazılmıştı Çanakkale isminde

  Bin dokuz yüz on beşin Mart’ın on sekizinde.

  O bir destan değildi masal sayılır destan

  Ölüm kalım savaşı kurtuluştu kaostan.


  Bu savaş milletimin varlık yokluk savaşı

  Savaşan Mehmetçiğin koltuğundaydı başı.

  Üşüştü başımıza dünyanın yabanisi

  Her birisi sanki de cehennem zebanisi.

  Mahşeri aratmıştı o günde Çanakkale

  Kurdular her cephede etten yürekten kale.

  Haçlı haçın altında hedef almış hilali

  Geldiyse de top yekun yaşadı izmihlali.

  Bir mühür basılmıştı dünyanın tarihine

  Kim ki şehit düşmezse küserdi talihine.

  Düğüne gider gibi gittiler şahadete

  Koştular seve seve en büyük ibadete.


  Vatan uğrunda canlar fedadır birer birer

  Şehittir o yiğitler ölmezler diridirler

  Cephedeydi neferi duadaydı hastalar

  Kimi yetmiş den fazla kimi çocuk yaştalar.

  Semadan yağmur gibi yağıyorken kurşunlar

  Sevindiler giderken Allah’a kavuşanlar.

  Nerde mal mülk sevdası canlarından geçtiler

  Kurşun kurşun şehadet şerbetini içtiler.

  Ne Yâr var akıllarda nede çocuk hayali

  Hedef tek canı verip yüceltmekti hilali.


  Birkaç gazisi kalan tek savaştır cihanda

  Kanatlanıp uçtular cennete hep bir anda.

  Toprak kan kustu o gün denizler demir yuttu

  Şehitleri O Nebi kucağında uyuttu.

  Ne gerek mezar taşı ne gerek ona mezar

  Bugün tarih onları altın harflerle yazar.

  Namazsız ve Kur’an sız düşse de bir yanına

  Kefensiz kanlı yelek şahittir imanına.

  Bir damla şehit kanı bütün dünyaya değer

  Bir toprak parçasıdır vatan değilse eğer.

  Kurtarıp boğazları şehadete erdiler

  Dünyaya yiğitliğin bir dersini verdiler.

  Gafiller ucuz sandı oysa paha biçilmez

  Sonunda anladılar Çanakkale geçilmez.

  Vatana göz dikenler azdırdıkça azdılar

  Aslanlar savunmanın destanını yazdılar.

  Okusun bütün dünya oturup ezberlesin

  Artık ininden çıkıp yurduma göz dikmesin

  Bu vatanınb evladı kurandır toprağına

  Çakallar rüzgar olsa değemez yaprağına.

  Bir Hilal ki bağrında yaşatır bu milleti

  Binlerce güneş feda yaşasın Türk Devleti.


  Kasım KAPLAN

  Zafer Türküsü

  Çanakkale Şehitlerine


  Şu Boğaz Harbi Nedir? Var mı ki dünyada eşi?

  En kesif orduların yükleniyor dördü beşi

  Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya

  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya


  Ne hayasızca tahaşşüd ki ufuklar kapalı!

  Nerde-gösterdiği vahşetle “bu: bir Avrupalı”

  Dedirir-yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi

  Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi!

  Eski Dünya Yeni Dünya bütün akvam-ı beşer

  Kaynıyor kum gibi Mahşer mi hakikat mahşer.

  Yedi iklimi cihanın duruyor karşında

  Osrtralya’yla beraber bakıyorsun ; Kanada!
  Çehreler başka lisanlar deriler rengarenk.

  Sade bir hadise var ortada : Vahşetler denk.

  Kimi Hindu kimi Yamyam kimi bilmem ne bela...

  Hani tauna da zuldür bu rezil istila...  Ah o yirminci asır yok mu o mahluk-i asil

  Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkiyle sefil

  Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;

  Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına  Maske yırtılmasa hala bize affetti o yüz ...

  Medeniyet denilen kahbe hakikat yüzsüz.

  Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbab

  Öyle müthiş ki: Eder her biri bir mülkü harab.

  Öteden saikalar parçalıyor afakı;

  Beriden zelzeleler kaldırıyor a’makı;

  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;

  Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin.

  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam

  Atılan her lağımın yaktığı: Yüzlerce adam.

  Ölüm indirmede gökler ölü püskürtme de yer

  O ne müthiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...


  Kafa göz gövde bacak kol çene parmak el ayak

  Boşanır sırtlara vadilere sağnak sağnak.

  Saçıyor zırha bürünmüş de namerd eller

  Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller.  Veriyor yangını durmuş da açık sinelere

  Sürü halinde gezerken sayısız tayyare.

  Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler...

  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!

  Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından;

  Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?

  Hangi kuvvet onu başa edecek kahrına ram?

  Çünkü te’sis-hi ilahi o metin istikam.

  Sarılır indirilir mevki’-i müstahkemler

  Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer;

  Bir göğüslerse Huda’nın edebi serhaddi;

  “O benim sun’-i bediim onu çiğnetme” dedi.  Asım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:

  İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek.

  Şuheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar...

  O rukü olmasa dünyaya eğilmez başlar

  Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor

  Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor!

  Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

  Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i...

  Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.

  Sana dar gelmeyecek makber’i kimler kazsın?

  “Gömelim gel seni tarihe”desem sığmazsın.

  Herc ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab...

  Seni ancak ebediyetler eder istiab.

  “Bu taşındır” diyerek Ka’be’yi diksem başına;

  Ruhumun vayhini duysam da geçirsem taşına;

  Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyle;

  Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyle;

  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan;

  Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsan oradan;

  Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına;

  Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına

  Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem;

  Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;

  Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana...

  Yine bir şey yapabhildim diyemem atırına.

  Sen ki son ehl-i salibin kırarak savletini

  Şarkın en sevgili sultanını Salahaddin’i

  Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran...

  Sen ki İslam’ı kuşatmış boğuyorken hüsran

  O demir çdemberi göğsüne kırıp parçaladın;
  Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın;

  Sen ki a’sara gömülsen taşacaksın... Heyhat

  Sana gelmez bu ufukalar seni almaz bu cihat...

  Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber

  Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.


  Mehmet Akif ERSOY


  Alıntıdır.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Çanakkale Şehitlerine Yazılan Şiirler - Çanakkale Şehit Şiirleri  Çanakkale Şehitlerine

  Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
  En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
  -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
  Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
  Nerde-gösterdiği vahşetle 'bu: bir Avrupalı'
  Dedirir-Yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi
  Varsa gelmiş açılıp mahbesi yâhud kafesi!
  Eski Dünyâ yeni Dünyâ bütün akvâm-ı beşer
  Kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer.
  Yedi iklimi cihânın duruyor karşında
  Avusturalya'yla beraber bakıyorsun: Kanada!
  Çehreler başka lisanlar deriler rengârenk:
  Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
  Kimi Hindû kimi yamyam kimi bilmem ne belâ...
  Hani tâuna da züldür bu rezil istilâ!
  Ah o yirminci asır yok mu o mahlûk-i asil
  Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle sefil
  Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
  Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
  Medeniyyet denilen kahbe hakikat yüzsüz.
  Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb
  Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.


  Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam
  Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede gökler ölü püskürmede yer;
  O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
  Kafa göz gövde bacak kol çene parmak el ayak
  Boşanır sırtlara vâdilere sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller
  Yıldırım yaylımı tûfanlar alevden seller.
  Veriyor yangını durmuş da açık sinelere
  Sürü halinde gezerken sayısız teyyâre.
  Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler...
  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
  Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından;
  Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat iman?
  Hangi kuvvet onu hâşâ edecek kahrına râm?
  Çünkü te'sis-i İlahi o metin istihkâm.  Sarılır indirilir mevki-i müstahkemler
  Beşerin azmini tevkif edemez sun'-i beşer;
  Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedi serhaddi;
  'O benim sun'-i bedi'im onu çiğnetme' dedi.
  Asım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi nâmusunu çiğnetmiyecek.
  Şühedâ gövdesi bir baksana dağlar taşlar...
  O rükû olmasa dünyâda eğilmez başlar
  Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
  Bir hilâl uğruna yâ Rab ne güneşler batıyor!
  Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi...
  Bedr'in arslanları ancak bu kadar şanlı idi.
  Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
  'Gömelim gel seni tarihe' desem sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
  Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
  'Bu taşındır' diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
  Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ namıyle
  Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan
  Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
  Sen bu âvizenin altında bürünmüş kanına
  Uzanırken gece mehtâbı getirsem yanına
  Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana...
  Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.
  Sen ki son ehl-i salibin kırarak savletini
  Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin'i
  Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
  Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran
  O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
  Sen ki a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât
  Sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihât...
  Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber
  Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

  Mehmet Akif Ersoy

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş