57.AlayYere Düşmeyen Sancak


Toprağına sarılarak ölen yiğitler! Kapkara bir öfkeyle. Değil Çanakkale'den düşmanı dünyadan kovdular. Ne kalk borusu çaldı ne yat borusu. Uyumaksızın. Kudurmuş kurtlar gibi savaştı. Ne esir oldu ne mağlup.. Aç karnına taşları ağaçları kemirip yine saldırdı! Ay ışığıyla kanayan yaralarını sardılar. Alınlarındaki kan damlalarının gölünde süngülerini parlattılar. Alınlarındaki kanlı teri silecek adam kalmadı içimizde. En meşhur şairlerimiz bu kasırga karşısında çaresiz donakaldı. Bakırdan kızıl bir parıltı saçtılar geceye. Geceyi kemiklerle mermilerle dantel dantel işlediler. Parçalanmış atların leşlerinde uyuyup yeniden saldırdılar. Yastık gibi yumuşacık mevziler kazdılar. Gecenin meşaleleri ateş böcekleri oldular. Memleketin en hüzünlü çiçeği en soylu gurur dolu en uzun şarkıları oldular. Derin ufuklarda uğuldayan topların ürküntüsü. O küçük patikada. Kuru otlar üzerinde. Çamura gömülü cesed parçaları üstüne ebedi vatanlarına uzandılar. Çelik kan demirin korkunç fırtınasına süngüleriyle karşı koydular.

Anadolu'nun çok yoksul soğuk köylerinin çocukları. Sırılsıklam kan! Tepeden tırnağa mermi şarapnel yarası. Daha düne kadar Çamlıca tepesinde şarkılar söyleyen İstanbul'un çocukları bugün bıyıklarından kan süzülen eşsiz kahramanlar! Vurulup serildiğin yer ebediyyen buza kesmez artık. Ateş fışkırır kalp atışından toprak. Korkma Anadolu'nun boz kokulu rüzgarı kanınızı kolalayıp kolalayıp Erciyes'in Uludağ'ın tepelerine çoktan kaldırdı. Açılan yaralarınız Anadolu'nun ağır tekerleklerine motor oldu kanınız susuz çayırlarımıza kumaş oldu!

Sedyeyle taşınmadan teneşire konmadan tabutlara girmeden ölen yiğitler! Kanlıdere kurumadı hala. Sarı yapraklar gözyaşı gibi düşen yiğitler! İngiliz dişlerini teker teker söken yiğitler! Omuzlarınız gibi yüksek şimdi Conkbayırı Kocaçimen!

Tankerlerden boşalan petrol gibi kan loş ıssız dilsiz hayalet dolu Domuzderesi kanınızı taşırken nasıl gümbürdeyerek çağıldadı.. O bahar gecesi taşları delen kanınızı kimsecikler görmedi. Dikenler mi battı yılanlar mı soktu mermiler mi ısırdı kimsecikler sormadı.. Ege'nin suları başını kaldırıp o şehit kitabelerine bakar mı şimdi! Artık ebediyyen uyumaz o sular. Nasıl okşar okşar. Her akşam şarkılarla usul usul öper. Kazılmamış o mezarları hala! Koşuyorum heyecanla o yüksek tepelere 57. Alay'ın alnının değdiği o mübarek toprağa. Alnımı sürüyorum karatoprağın en ateşli yanağına…
Anadolu'dan katar katar trenler çıplak yorgun ve çocuk askerler taşıdı. Salkım salkım söğütler ve nişanlılar bu sevdalı gençlere el salladı. Korkuderesi tarihin bu en zalim kitaplarını yırtarak çıldırarak haykırır mı hala.

Conkbayırı'nda bulutlar gibi dökülen demir yığınlarının altında kalan yiğitler o gece bir gecede Anadolu'nun saçları ağardı. Anneler türbelere koştu Sakarya Kızılırmak ağladı. Kuvvet versin diye yiğitlere sabahlara kadar dualar okundu. Kanlısırt'taki top sesleri İstanbul'u salladı Konya'yı ürpertti Kars Kalesi'nden duyuldu. Kibar İngiliz ince zarif biblo suratlı İngiliz ne kadar azgın ne barbardı o gece. Arı kovanı gibi üşüştüler dünyanın bütün bahçelerine gireceklerini sandılar. Tarihin bu en eski kapısında diz çöküp döktükleri kanda boğuldular. Ve ders aldılar.

Bir daha kara bir bayrakla gelmeyeceksin buraya. Anadolu'nun dağ tepe bu kardeş çocuklarını işte gördünüz yüzleri toprağa sürünmesin. Yanaklarından alev fışkırır. Toprağa sürününce kan yanaklarına kına oluyor. Kirazdır yabançileğidir karadır kızılcıktır çok kızgın çok ıslaktır yanakları. Kazıp kazıp çıkartıyoruz hala topraktan. Testi çömlek değil bunlar. Toprağın güzel kokusuyla kiremitleşmiş o yiğitlerin kurumuş yanaklar… Gelibolu Anadolu'nun yünden boyunbağı en kederli gövdesi! Tatlı tatlı ışıldayan yorulmak bilmeyen Anadolu'nun gümüş renkli alnı. Söyle gördün hangi toprak parçası top seslerini kadife elbiseler gibi giyinir böyle. Söyle çiçeklerle dolu kırları kim giydirdi bu askerlerin üstüne. Ölümsüz kalbimiz kalbimizin ta kendisi oldular... Mevzilerde yorgun düşüp koynunuza yaslanıp sarılan o paslı tüfekler de içtiler mi kana kana Korkudere'nin suyunu... Bugün kutsal emanetlerimiz gibi müzede paslanmadı gitti.. Ay ışığında ayna gibi parıldıyor hala o eski süngüler!...

Şimdi koşuyorum heyecanla o yüksek tepelere! 57. Alay'ın alnının değdiği o mübarek toprağa! Alnımı sürüyorum karatoprağın bu en ateşli yanağına!... Bu yüzden bu tepeler akşamları çivit mavi çiçekler gibi açıyor geceler. Lacivert gecelerin derin ufuklarında. Hala kanlı bir kılıç ufukta keskin keskin parlıyor…

Bizi öldürmeye yemin etmiş tarihin elleriyle yoğruldu. Anlatılmaz bu yumuşacık şırıltılı tatlı çimenlerin masalı! Anlatılmaz şu arkadaki kabarmış çalılıkların destanı! Şu küçücük çakıl taşlarına gücüm yetmez. Öldükten sonra büyüyen şehitlerin taşlaşmış gözbebekleri gibi. Burası üç merdiven Şahinsırtı Conkbayırı Kocaçimen! Anadolu'ya buluttan yürekten köprü oldular… Gördünüz bataryalar çocuk kandırır gibi boş mermiler attı gördünüz savaş değildi bu Hafız Burhan'dan şarkılar dinlediler. Alnımız toprağı 25 Nisan gecesi işte bu tepede öptü.. Tarihin o büyük duvar saati işte bu tepede 'Dur Çanakkale geçilmez!' dedi. Çanakkale o gece Avrupa'yı Asya'dan iki büyük kıtayı bacaklarından bir daha ayırdı!

Ey çok uzaklardan gelen yabancı! Bu pembe güller. Bu hırçın rüzgar. Bu binkat gölgeler. Tarihin boynumuza koynumuza dolanmış kolları. Her biri bize ekmek kadar hava kadar Adem kadar yakın. İşte gördünüz hala zonkluyor her taşı. Ey Seddülbahir ey Conkbayırı ey karşı kıyıda bu top sesleriyle büyüyen Bigalı köylü çocukları! Biz odun ateşiyle ısınmayı bilirdik. Onlar savaş gemilerinin cehennem kazanlarını başımızdan döktüler.. Kahpece şeytanca Afrika'yı köleleri zavallı Hintlileri işte burada karşımıza diktiler! Bunlar eski hatıralar. Şimdi hala.. Karanlık gecelerinde... Tepelerde karmakarışık ağaçlar! Birbirine sokulur. Binkat gölgeler boğazın sularına yaslanır. Kocaçimen Anafartalar her gece.. Saçlarını örer örer toplar rüzgarlarla dağıtır! Boğaz'ın sularını testi testi şaraplar gibi içer o eski günlerin hatıralarıyla hıçkırıklarla ağlar...

Ege'nin parıldayan ve gülümseyen memelerine... Kocaçimen hafif kumları avuçlayıp.. Avuçlayıp rüzgarlarıyla serper... İşte böyle.. Şimdi o tepelerde yüzbinlerce meçhul asker... Yüzbinlerce mezar.. Bu sonbahar gecesi üstlerinde kurumuş yapraklar...

Bu sonbahar gecesi.. Kurumuş yapraklar uçuşuyor içlerinde bir neşe... Bir neşe... Tarifsiz bir neşe!..

Sanmayın bu kurumuş yapraklar bu gece orada yalnız geziyor yalnız uçuyor... Ruhlarımız 90 yıldır bu savaşın acısıyla hala hüngür hüngür ağlıyor

57.AlayYere Düşmeyen Sancak