Frekanslarla yapılan ve Mora-Terapi biorezonans ya da rezonans terapileri gibi isimlerle anılan tedaviler son 20 yıldır Dünya’da hızla yaygınlaşıyor. Bu tedavilerin her geçen gün yeni ve farklı endikasyonlardaki kullanımlarına şahit oluyoruz. Frekanslarla yapılan tedavilerdeki son gelişme ise bu tedavileri renk terapileriyle ve sesle birleştiren yeni bir sistem: Color SuperTuning. Color Super Tuning tek başına renk terapisinin ya da tek başına rezonans terapisinin çok daha ötesine giden bir yolu aydınlatıyor.
Color Super Tuning enerji sistemimizi sağlıklı “doğal” frekanslarla rezonans durumuna sokan; bunun için quantum yanıt teknolojisini kullanan tamamlayıcı bir teşhis ve terapi yöntemi. Bu yöntem sayesinde yapılan enerjetik uyarı ile vücutta hem fiziksel hem ruhsal (enerjetik) seviyede bir etki oluşur. Tüm rezonans terapilerindeki gibi bu tedavi de vücudun (ya da ruhsal durumun) kendini iyileştirme mekanizmalarını uyarır.
Nasıl çalışıyor...
Uzay araştırmalarından edindiğimiz önemli bir bilgi var. Uzaya çıkan astronotların “sağlıklı” olarak kalabilmeleri için uzay kabini içinde bazı belli başlı frekansları üreten frekans jeneratörlerine ihtiyaç duyuyor. Yani tanımlanmış bazı frekanslar bize halen “bu dünya” da olduğumuzu hatırlatıyor. Yoksa önce ruhsal sonra da fiziksel sağlığımızı yitiriyoruz. Şu anda bu şekilde tanımlanmış 12 frekans gurubu mevcut.
Uzay araştırmalarından elde edilen bilginin biraz daha geliştirilmesiyle geldiğimiz noktada artık şunu söyleyebiliyoruz. Bu tanımlanmış “doğal” frekanslar bir kısmı yaşadığımız gezegene ait olan ve/ama aslında tüm yakın gezegen etkileşimlerinin de dahil olduğu bir “sağlık alanı’nı belirliyor. Sağlıklı frekans alanı hem gezegenimize ait olan hem de diğer yakın gezegenlerin hareketleriyle ortaya çıkan frekansların “oktavları” yani katları şeklinde beliriyor. Artık yaşayan tüm canlı organizmaların hem bu frekanslar hem de bu frekansların oktavlarıyla iletişim içinde olduğunu biliyoruz.
Color Super Tuning ile tedavide kullanılan doğal ve sağlıklı frekanslar vücudun enerji – enformasyon sistemiyle hızlı bir şekilde rezonansa giriyor ve etkisi hasta tarafından hemen fark ediliyor. Terapi içerisinde farklı ve belirlenmiş adımlarda vücudun bu frekanslarla bağlantı kurulması amaçlanıyor.
Pratik kullanım...
Color Super Tuning önce vücuttaki enerjetik – frekans dengesizliklerini tarıyor ve hangi vücut bölgesinde hangi frekans guruplarının eksik olduğunu tespit ediyor. Tedavi kısmında ise bulunan frekans problemi bu frekansların oktavlarının kullanılması şeklinde giderilmeye çalışılıyor. Her frekans gurubunun oktavı görülebilir alanda bir “Renk” – duyulabilir alanda ise bir “Ses” e karşılık geliyor. Tedavide hem frekansın kendisi hem renk karşılığı hem de duyulabilir alandaki ses karşılığı aynı anda kullanılıyor. Yani kişi hem sesi hem de o rengin sesini aynı anda alıyor. Bir yandan da el elektrotları üzerinden oda “sağlıklı frekans” gurubu kişiye direk olarak da verilmektedir.
Her hangi bir yan etki ihtimali olmayan bu sistemle vücut “sağlıklı frekans” alanı içerisine entegre ediliyor; iyileşmenin kendisi ise enformasyon seviyesinde desteklenmiş bünyenin kendisi tarafından gerçekleştiriliyor.
Özellikle kronik hastalıklarda tedavi blokajlarının net ve hissedilir bir şekilde kaldırılması Color Super Tuning’in en önemli özelliği. Kişide bir iyileşme hissi ile beraber psikolojik rahatlama da net olarak hissediliyor. Color Super Tuning bu özelliği ile psikolojik ve psikosomatik problemlerde hızlı bir etki gösteriyor ancak etki bununla sınırlı değil. Aslında bünyenin içinde bulunduğu problemli enerjetik durumu çözerek yani blokajları ortadan kaldırarak bünyenin uyumlanmasını sağlıyor. Bu özelliği ile Supertuning öncelikle hastalıkların oluşmasını engelliyor sonra da ortaya çıkan fiziksel rahatsızlığın çok daha kolay bir şekilde giderilebilmesini sağlıyor.
Dr. Ersal S. Işık
Aile Hekimliği Uzmanı
NEOSANTE Neu.MORA