Mısır (zea mays) Faydaları

Buğdaygiller familyasından; 180 - 200 cm boyunda dik ve yüksek gövdeli geniş şerit yapraklı bir yıllık bir bitkidir. Kökü kalın ve saçaklıdır. Yaprakları şerit gibi uzun paralel damarlı sert ve sivri uçlu sapsız kenarları dalgalıdır. İki çeşit çiçeği vardır. Erkek çiçekler gövdenin ucunda salkım başak şeklinde dişi çiçekler ise yaprakların koltuğunda koçan halindedir. Dişi çiçeklerin stilusları uzundur ve kınlarının tepesinden dışarı doğru sarkarlar. Bunlar mısırpüskülü denilen kısmı meydana getirirler. Meyvesi koçanı üzerinde sıkışık şekilde dizilidir. Rengi açık veya koyu sarı; esmer veya kırmızımtırak renklidir.

Mısırpüskülünün içeriğinde glikoz maltoz gibi şekerler sabityağ steroller reçine ve çok miktarda potasyum tuzları vardır. İdrar söktürücü idraryollarını temizleyici ve hararet verici olarak kullanılır. Mısırözü yağı mısır tanelerinden çıkarılır. İçeriğinde yağ asitleri A vitamini az miktarda steroller ve bol miktarda nişasta vardır. Mısırözü yağı damarsertliğini önler.

Faydası : Daha ziyade mısırpüskülü ve mısırözü yağı kullanılır. Mısır iyi bir besindir. Ancak hazmı biraz güçtür. Guatr olanların yememesi tavsiye edilir.