Burçak (Lathyrus)

Baklagillerden taneleri hayvan yemi olarak kullanılan bir bitkidir. Taneleri mercimeğe benzer.
Lapası; ezik çürük tedavisinde; taneleri ise isilik ve mayasılda kullanılır.