Nergisin Faydaları:
■ Nergis koklamak geniz tıkanıklığını açar. Sar’a hastalığı için faydalıdır.
■ Nergis yemek insanı kusturur.
■ Nergis cüzzam ve abraş hastalıklarına karşı faydalıdır.
■ Nergisin öğütülmüş kökü sinirlere kadar ulaş*mış olan yaraları iyileştirir. Temizleyici ve çekici bir özelliği vardır.
■ Kaynatılıp suyu içildiği veya haşlanarak yenil*diği zaman kusmayı tahrik eder midenin dibindeki rutubeti çeker.
■ Karaburçak ve bal ile pişirilip macun yapıldığı zaman yaraların kirlerini temizler ve zor olgunlaşan çıbanları deler olgunlaştırır.
■ Çiçeğinin mizacı normal bir hararette ve hoştur. Soğuktan meydana gelen nezleye karşı faydalıdır.
■ Kuvvetli bir çözme gücü vardır dimağ ve burun delikierindeki tıkanıkları açar.
■ Rutubet ve safradan meydana gelen baş ağrısı*na karşı da faydalıdır.
■ Nergisin güzel koku özelliği de vardır bu se*beple kalbi ve dimağı kuvvetlendirir ve birçok has*talıkları giderir.
■ Nergis koklamak çocuklardaki sar’ayı giderir denilmiştir.