Hangi ülke dünyanın en hızlı internet bağlantı hızına sahip? Aklınıza ilk hangi ülkeler geliyor? İngiltere ABD Almanya… hangisi? Peki Güney Kore hiç aklınıza geldi mi? Kendi küresel ağına günde 1 trilyonu aşan istek alan ve internet kullanımı ile ilgi veri toplayan şirketlerden biri olan Akamai üç ayda bir yayınladığı raporla dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleri açıkladı.
Yapılan bu araştırmaların verilerine güre dünyanın en hızlı interneti 17.5 Mbps bağlantı hızı ile Güney Kore’de. Akamai global ortalama hızın 2.6 Mbps olduğunu vurguluyor. İnternetin yaratıldığı ülke Amerika’da ise internet hızı 5.8 Mbps olarak belirlenmiş. Eğer internet üzerinden yürüttüğünüz bir işiniz varsa ve gezmeyi seviyorsanız belki de seyahat programınızı bu ülkeleri kapsayacak şekilde yapmak isteyebilirsiniz.

1. Güney Kore

Ortalama bağlantı hızı: 17.5 Mbps. %5 daha hızlı.

Güney Kore’de ortalama internet bağlantı fiyatı 25 TL civarında. G. Kore’de devlet 1990’lardan bu yana internete ve kullanımına çok önem verippolitikalarını internetin temel bir ihtiyaç olması üzerine kurmuş olması yatıyor.
Devletin internet hizmeti veren kurumları denetlemesi ve bunun yanında halkı eğitip yüksek hızlı internet kullanılması için iştahlandırması zaman zaman düşük gelir sahipleri için sübvansiyon yapmasının internet kullanımı ve buna bağlı olarak da hızının artmasının sebepleri olduğu söyleniyor.
Artan rekabet de şirketlerin daha fazla rekabet yapmaları sonucu sistemlerin geliştirilmesiyle sonuçlanmış.

2. Japonya : Ortalama bağlantı hızı: 9 Mbps. %2.3 daha hızlı.

3. Hong Kong: Ortalama bağlantı hızı: 9 Mbps. %14 daha hızlı.

4.Hollanda: Ortalama bağlantı hızı: 8.2 Mbps. %3.2 daha yavaş.

5. Letonya: Ortalama bağlantı hızı: 78 Mbps. %12 daha yavaş.

6.İsviçre: Ortalama bağlantı hızı: 7.3 Mbps. %3 daha yavaş.

7. İrlanda: Ortalama bağlantı hızı: 6.8 o. %3.6 daha yavaş.

8.Çek Cumhuriyeti: Ortalama bağlantı hızı: 6.7 Mbps ortalama hız. %8 daha yavaş.

9. Romanya: Ortalama bağlantı hızı: 6.4 Mbps %3.4 daha yavaş.