Bilindiği üzere İnsanların bonobolar ve şempanzeler ile akrabalık ilişkisi bu iki türün orangutanlar ile olan akrabalık ilişkisinden daha fazla olduğu daha önce yapılan bir çok bilimsel araştırma protein aminoasit dizilimi ile kanıtlandı.Ancak dün rastladığım bir araştırma çok ilgimi çekti ve paylaşmak istedimBiz şempanzeler ile şuanda %9992'lik bir benzerlik gösteriyoruz.Bu durumun rastlantı sonucu oluşabileceği zaten her canlıda ortak enzimlerin ortak olayları katalizlediğinden durumun ortak ataya bir kanıt olmadığı söylenmekteydi bazı kesimlerce.Rastladığım son araştırma ise ortak atanın varlığına bir delil daha sunuyordu.

Resimde de görüldüğü üzere insan ile şempanzelerin sitokrom-c(kendisi elektron taşıma sisteminde rol alan solunum tepkimelerinin en önemli parçasıdır) aminoasit dizilimleri %100 aynıdır. Toplamda 104 adet baz gösterilmektedir.Bu durumun rastlantı sonucu olma ihtimalini incelelim; Canlıda 4 baz vardır Dna'da Adenin-Timin-Guanın-Sitozin. Ve bunların şifrelediği 20 aminoasit var.(alanin-vanilin....) yani rast gelme oranı 20104 ki bu rastlandı imkansızdır.

Kaynak:Evolution