ÖMER HAYYAM....

HAYYAM
(Ebul Feth Ömer bin İbrahim; Ömer Hayyam da denir) İranlı şair ve bilgin (Nişapur 1044.ay.y 1123/1136). Hayatı gençlik yılları kesinlikle bilinmiyor. Elde bulunan eserlerinden hayatıyla ilgili olayları anlatan bazı kitaplardan mantık felsefe matematik ve astronomi konularında çalıştığı bu alanlarda düzenli bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Hayyam (”Çadırcı”) takma adını atalarının çadırcılık yapmaları yüzünden aldığı söylenir.
Ömer Hayyam zamanında daha çok bilgin olarak ün kazandı. İran’ın Selçuklular yönetiminde olduğu bir çağda yetişen Hayyam Horasan ülkesindeki büyük şehirleri Belh Buhara ve Merv gibi bilim merkezlerini gezdi birara Bağdat’a da gitti. Zamanının hükümdarlarından özellikle selçuklu sultanı Melikşak ve Karahanlılardan Şemsülmülk’ten büyük yakınlık gördü. Saraylarında meclislerinde bulundu. Reşidüddin’in “Cami-üt-Tevarih” adlı eserinde anlattığına göre Nizamülmülk ve Hasan Sabbah Ömer Hayyam ile okul arkadaşıydılar.

Gerek Hayyam’ın zamanında gerek sonarki çağlarda yazılan kaynaklarda çağının bütün bilgilerini edindiği o alanlarda derin tartışmalara girdiği fıkıh ilahiyat kıraat edebiyat tarih fizik ve astronomi okuttuğu yazılıdır. Ebu’l Hasan Ali El-Beyhaki onun çok bilgili bir kimse olduğunu fakat müderrislik hayatının pek başarılı olmadığını bildirir. Ayrıca Zemahşeri ile uzun boylu tartışmalara giriştiğini onun derslerine bile devam ettiğini Zemahşeri’yi bilgi bakımından beğendiğini yazar.

Hayyam’ın fizik metafizik matematik astronomi ve şiir konularında değişik eserleri vardır. Bunlar arasında İbni sina’nın Temcid (Yücelme) adlı eserinin yorum ve tercümesi de yer alır. Zamanında bir bilgin olarak ün kazanan Ömer Hayyam’ın edebiyat tarihindeki yerini sağlayan sonraki yüzyılarda da doğu islam dünyasının en büyük şairlerinden biri olarak anılmasına yolaçan Rubaiyat’ıdır (Dörtlükler).

Ömer Hayyam iran ve doğu edebiyatında rubai türünün kurucusu sayılır. Sonraları aralarına başkalarının eserleri de karışan bu rubailer iki yüz kadardır. Hayyam oldukça kolay anlaşılan yumuşak akıcı açık ve seçik bir dil kullanır. Şiirlerinde gerçekçidir. Yaşadıkları gördüklerini çevresinden zamanın gidişinden aldığı izlenimleri yapmacığa kapılmaksızın olduğu gibi dile getirir. Ona göre gerçek olan yaşanandır dünyanın ötesinde ikinci bir dünya yoktur. İnsan yaşadıkça gerçektir gerçek ise yaşanandır. En şaşmaz ölçü akıl ve sağduyudur. İnsan bir akıl varlığıdır. Gerçeğe ancak akıl yolu ile ulaşılabilir.

Onun şiirinde zamanın haksızıkları softalıkları akıl almaz saçmalıkları ince alaylı iğneleyici bir dille yerilir. Dörtlüklerinin konusu aşk şarap dünya insan hayatı yaşama sevinci içinde bulunduğumuz geçici dünyanın tadını çıkarma gibi insanla sıkı bir bağlantı içinde bulunan gerçek eylem ve davranışlardır. Şiirlerinde işlediği konulara çokluk felsefe açısından bakar. Aşk sevinç hayatın tadını çıkarma Hayyam’a göre vaz geçilmez insan duygularıdır insan hayatının ana dokusu bunlarla örülüdür. Bazı dörtlüklerinde filozofça derin bir sezgi açık ve seçik bir insan severlik duygusu gösterişten aşırılıktan uzak bir yaşama anlayışı görülür.

Hayyam kendisinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiş rubai alanında tek örnek olarak benimsenmiştir. Batı ülkelerinde adına bir çok dernek kurulmuş rubaileri bütün bati dillerine bu arada birçok defa Türkçeye Rubaiyat-i Hayyam Hayyam’ın Rubaileri Ömer Hayyam ve Rubaileri Dörtlükler adı altında tercüme edilmiştir.

Meydan Larousse Cilt 8 S. 536

BAZI DÖRTLÜKLERİ

tüm dörtlükler Sabahattin Eyuboğlu tarafından türkceye çevrilmiştir
Akılla bir konuşmam oldu dün gece;

Sana soracaklarım var dedim;

Sen ki her bilginin temelisin

Bana yol göstermelisin.

Yaşamaktan bezdim ne yapsam?

Birkaç yıl daha katlan dedi.

Nedir; dedim bu yaşamak?

Bir düş dedi; birkaç görüntü.

Evi barkı olmak nedir? dedim;

Biraz keyfetmek için

Yıllar yılı dert çekmek dedi.

Bu zorbalar ne biçim adamlar? dedim;

Kurt köpek çakal makal dedi.

Ne dersin bu adamlara dedim;

Yüreksizler kafasızlar soysuzlar dedi.

Benim bu deli gönlüm dedim;

Ne zaman akıllanacak?

Biraz daha kulağı burkulunca dedi.

Hayyam' ın bu sözlerine ne dersin dedim;

Dizmiş alt alta sözleri

Hoşbeş etmiş derim dedi.

___________


Dostum gel yarına kanmayalım biz;

Günümüzü gün edelim ikimiz.

Yarın çekip gettik mi şu konaktan

Yedi bin yıl önce gidenlerleyiz.

Ömrümüzden bir gün daha geldi geçti;

Derede akan su ovada esen yel gibi.

İki gün var ki dünyada bence ha var ha yok:

Daha gelmemiş gün bir geçmiş gün iki.

Tanrı ışığıyla doldu can gözüme;

Bu dünyadan o dünyadan bana ne!

Gönlüm ter gibi çıkıp bedenimden

Karıştı varlığın denizlerine.

Gönül her an sevdiğinin kapısında ol;

Her istediğini onda ara onda bul.

Aşk tavlasında hileye kaçma kalleşçe:

Koy canını ortaya soyulursan soyul.

Sarhoş oldum mu aklım azalır;

Ayıldım mı sevincim dağılır.

Ne sarhoş ne ayık bir hal var ya?

En güzeli öyle yaşamaktır.

Sevgili sırlarına eren gönül nerde?

Sözlerinin tekini duyan kulak nerde?


Gece gündüz serilirsin de karşımıza:

Yüzünü bir kez gören mutlu göz nerde?

Dert içinde sevinci bul da yaşa;

Haksız düzende haklı ol da yaşa;

Sonu nasıl olsa yokluk dünyanın

Varından yoğundan kurtul da yaşa.

Açılmaz kapıları açmanız mı gerek?

Dünyada insanca yaşamanız mı gerek?

Bırak öyleyse iki dünyayı birden:

Ey ölü canlılar canlar uyanık gerek!

Dün özledim de seni coştum birden bire;

Çıktım senin yerin dedikleri göklere.

Bir ses yükseldi ta yukarıda yıldızlardan:

Gafil dedi; bizde sandığın Tanrı sende! Bir testici gördüm çamur içindeydi:

Ayağı çarkında elinde bir testi;

Testinin başında bir yoksulun ayağı

Kulpunda bir padişahın kellesi.

__________________________________________________


Ayrıca geçen gün dinlediğim bir programda matematikte sürekli geçen x işaretini Ömer Hayyam'ın bulduğunu öğrendim

Eskiden bilinmez için şey yerine o dilde xey deniyomuş x de buradan gelmekteymiş

kısaltma olarak...