Immanuel Kant Kimdir?

Immanuel Kant 22 Nisan 1724 Königsberg – 12 Şubat 1804 Königsberg tarihleri arasında yaşamış olan ünlü Alman filozofudur. Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olmuş ve felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir.

Immanuel Kant'ın Hayatı

Kant eleştirel felsefenin babası olarak kabul edilir. Doğu Prusya'nın Königsberg (Kaliningrad) kasabasında doğdu. Hep burada yaşadı. Üniversite eğitimi sırasında birkaç yıl öğrencilere özel dersler verdi. Eğitimi sırasında Leibniz ve Woolf'dan etkilendi. 1755 tarihinde doçent derecesi aldıktan sonra üniversitede çeşitli sosyal bilimler alanlarında dersler vermeye başladı. Kant başlangıçta fizik ve astronomi alanında yazılar yazdı. 1755 yılında "Evrensel Doğal Tarih ve Cennetlerin Teorisi" adlı eserini yazdı. 1770 yılında Königsberg'de mantık ve metafizik kürsüsüne atandı. 1770'den sonra Hume ve Rousseau etkisiyle eleştirel felsefesini geliştirdi.

Immanuel Kant'ın Felsefesi

Modern felsefenin gelişim seyrine uygun olarak bilgi kuramını ön plana çıkartmıştır. Kant'ın gözünde bilim öncülleri kesin olan ve yöntemleri ancak Hume'unki gibi felsefi bir kuşkuculuk benimsendiği zaman sorgulanabilen evrensel bir disiplindir. Bilim yansızdır ve nesneldir.


O felsefedeki ilk ve temel misyonunun bilimi temellendirmek daha sonra da ahlakın ve dinin rasyonelliğini savunmak olduğuna inanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için hem Descartes'ın rasyonalizminden ve hem de Hume'un empirizminden önemli gördüğü öğeleri alarak transsendental epistemolojik idealizm diye bilinen kendi bilgi kuramını geliştirmiş yükselen bilimin felsefi temellerini gösterdikten sonra özgürlük ve ödev düşüncesine dayanarak Hristiyan ahlakını savunma çabası vermiştir. O fenomenal gerçeklikle yani bizim duyular aracılığıyla tecrübe ettiğimiz dünya ile numenal gerçeklik yani duyusal olmayan ve hakkında bilgi sahibi olunamayacak dünya arasında bir ayrım yapmıştır.

öğretisiyle bilimsel bilginin olanaklı olduğunu göstererek Newton fiziğini temellendirir fakat varlığın genel ilkeleri Tanrı'nın var oluşu ruhun ölümsüzlüğü gibi konuları ele alan geleneksel metafiziği olanaksız hale getirir. Çünkü metafizik alanında ruh Tanrı evren kavramlarını düşündüğümüz zaman burada duyu-deneyi tarafından sağlanan malzeme bulunmaz. Bilginin iki temel öğesinden biri olan deney tecrübe öğesi metafizik alanında söz konusu olmadığı için akıl burada antinomilere düşer. Öyleyse metafizik alanında bilimsel bilgi olanaklı değildir. Bununla birlikte Kant görünüş-gerçeklik ya da fenomen-numen ayrımını insan varlığına uygulayarak ahlak olanağını kurtarır.

Immanuel Kant'ın Başlıca Eserleri

- Kritik der reinen Vernunft (Saf Aklın Eleştirisi) 1781

- Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik (Gelecekte Bir Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena) 1783

- Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi) 1785

- Kritik der praktischen Vernunft (Pratik Aklın Eleştirisi) 1788

- Kritik der Urteilkraft (Yargı Gücünün Eleştirisi) 1790

- Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (Salt Aklın Sınırları İçinde Din) 1793

- Metaphysik der Sitten (Ahlâk Metafiziği) 1797

Kant Hakkında Yazılan Türkçe Eserler

- Seçilmiş Yazılar / Remzi Kitabevi Çev: Nejat Bozkurt 1984

- Arı Usun Eleştirisi / İdea Yayınları Çev: Aziz Yardımlı 1993

- Prolegomena: Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe / Felsefe Kurumu Yayınları 1996

- Pratik Usun Eleştirisi / Say Yayınları Çev: İsmet Zeki Eyüboğlu 1999

- Fragmanlar / Altıkırkbeş Yayınları Çev: Oruç Aruoba 2000

- Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı / Sarmal Yayınları Çev: Seçkin Selvi 2002

- Ethica: Etik Üzerine Dersler / Pencere Yayınları Çev: Oğuz Özügül Yasemin Özcan 2003
kant üzerine dört ders/gilles deleuze/öteki yayın evi/çev:ulus_baker@körotonomedya.emir demirtaş

- Immanuel Kant ve Transendental Idealizm / Alesta Yayinlari Tuncar Tugcu2001

- Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi / Türkiye Felsefe Kurumu İoanna Kuçuradi

alıntıdır