Karpokrates Kimdir?

(M.S. II. yüzyıl)

Platoncu Yunan filozofu. İskenderiye'de dersler vermiş bir gnostik ilahiyatçı olan Karpokrates Platon'un Tanrı idea ve ruhlarla ilgili görüşlerini benimsedi. Sonradan bu fikirleri Hıristiyanlık ile garip bir şekilde bağdaştırdı. Ona göre dünya ilk saflıklarını kaybeden ve ebedi madde ile birleşmiş melekler tarafından yaratılmıştır. Dünyanın kendisi de mülkiyet evlilik siyaset ve din gibi yapma engellerle insanları bölmüş ve Tanrı ilkesinden kopmuştur. Bu bakımdan dünya kötüdür dolayısıyla yasalarda hiçe sayılmalıdır.

Karpokrates bu kurtuluşa Tanrıbilim veya gnostik ile ulaşılabileceğini savunur. Pythagoras Platon Aristoteles bunu başarmışlardır. Yahudi İsa'nın da benimseyerek salık verdiği kurtuluş budur. Karpokrates'in çömezlerinin en ünlüsü oğlu Epiphanos'tur. Karpokrates taraftarları Akdeniz bölgelerine yayıldılar Pagan ayin usullerine Hıristiyan terminolojisini uyguladılar ve kendilerini büyücülüğe verdiler. Bazı metinlerden IV. yüzyılda Kyrenaik'de Karpokratesçi eğilimlerin var olduğu anlaşılmaktadır.

alıntıdır