William James Kimdir?

(d. 11 Ocak 1842 – ö. 26 Ağustos 1910)

Pragmatizmin kurucusu olan ABD'li filozoftur.

İrlanda asıllı zengin bir göçmen ailenin çocuğudur. Çocukluğu Avrupa'da seyahatlerde geçti. Önceleri düzenli bir öğrenim göremedi. Sonradan Harvard Üniversitesi'nde tıp ve tabiat bilimleri tahsili yaptı. 1869'da tıp doktoru 1885'de Harvard Üniversitesi'nde profesör oldu. Burada fizyoloji biyoloji felsefe ve psikoloji dersleri verdi. İlk önemli eseri Psikolojinin Prensipleri'dir (1890). Felsefi sistemin esaslarını Pragmatizm (1907) adlı kitabında ortaya koydu. Felsefi görüşü pratiklik faydalılık ve verimlilik kavramlarına dayanır.

James'e göre bilgi kişilik bilinç gerçek düşünce gibi şeyler faydalılık verimlilik pratiklik ölçüsüyle değerlendirilir. Mühim olan teori değil iş ve uygulamadır; hayatta var olan uygulanabilen ve bir etki meydana getiren şey gerçektir. Zihnen ve soyut olarak ne kadar doğru olur veya görünürse görünsün pratiği olmayan ve hayatta bir etki meydana getirmeyen şey bir değer ifade etmez ve gerçek de sayılmaz.

Amerika'daki ilk psikoloji laboratuvarını oluşturmuş olan James pragmatizm "sonuçlar nelerdir?" diye sormakta ve düşüncenin yüzünü eylem ve geleceğe yöneltmektedir. Nitekim James yaşamı doğrudan ilgilendiren somut olgulara eylemlere insanın yaşamını şimdi ve yakın gelecekte doğrudan etkileyen güç ve eyleme önem vermiştir. O yararlılıkla yalnızca bireyin maddi ihtiyaçlarının karşılanmasını değil aynı zamanda insanın ve toplumun gelişmesine katkıda bulunan her şeyi anlatmak ister. Bu anlamda din James'e göre tümüyle doğrudur ve din konusunda dinin sonuçlarına bakarak yargıda bulunmak gerekir. O dinin metafizik bir değere sahip olup olmadığını bilmediğini söyler. Fakat din James'e göre her durumda yararlı bir varsayımdır.

William James'ten Seçme Sözler

- Yanlış anlayanlar tarafından söylenen bir doğrudan daha kötü hiç bir yalan yoktur.

- Din insan egoizminin tarihi içerisinde anıtsal bir bölüm oluşturur.

- İnsan doğasındaki en derin prensip takdir edilme isteğidir.

- Bir seçim yapmanız gerektiğinde; seçmemek de bir seçimdir.

- Bugünün gerçeklerine göre yaşamak zorundayız ve yarın bunları hatalı bulmaya alışmalıyız.

- Birçok insan düşündüğünü sanır aslında yaptıkları sadece önyargılarını yeniden düzenlemektir.

- Olmamız gerekenin ancak yarısı kadar uyanığız. Ateşimiz söndürülüyor her şeyimiz kontrol ediliyor ve fiziksel ve zihinsel kaynaklarımızın yalnızca küçük bir bölümünü kullanıyoruz.

- Metafizik yarar sağladığı sürece doğrudur. Dinler de manevî tatmin sağladıkları sürece doğrudur.

alıntıdır