Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Tam adıyla Niels Henrik David Bohr 7 Ekim 1885 tarihinde Kopenhag'da dünyaya gelmiş Danimarkalı ünlü fizikçidir. Niels Bohr 18 Kasım 1962 yılında doğduğu şehir Kopenhag'da vefat etmiştir.

Niels BohrKuantum kuramının atom yapısının belirlenmesinde ilk kez kendi adıyla anılan atom modelini oluşturdu. Kuantum fiziğinin gelişmesinde 50 yıla yakın bir süre öncü rol oynadı. Ayrıca atom çekirdeğinin "sıvı damlacığı modeli"ni geliştirdi.


Söylentiye göre
Danimarka halkının övünç duyduğu dört şey vardır: Gemi endüstrisi süt ürünleri peri masalları yazarı ve fizik bilginidir Niels Bohr. Bohr bilgin kişiliği ve insancıl davranışlarıyla büyük hayaller peşinde koşan gençlere örnek ve esin kaynağı olan bir öncüydü. O ne Rutherford gibi dış görünümüyle ürkütücü ne de Einstein gibi "arabaya tek başına koşulan at" idi.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Daha önce Rutherford'un olağanüstü yeteneğini farketmiş olan Thomson nedense Danimarkalı gence sıradan biri gözüyle bakıyordu. Tartışmalı bir toplantıda Bohr'un ileri sürdüğü bir çözümü irdelemeden yanlış diye geri çevirir daha sonra aynı çözümü kendisi dile getirir. Bu olayı içine sindiremeyen Bohr yeni arayışlar içine girer.

Bu sırada bilim dünyasının parlayan yıldızı Rutherford'tur. Katıldığı bir konferansında Rutherford'un coşkusuyla büyülenen
Niels Bohr Cavendish'i bırakır Manchester'de onun ekibine katılır. Rutherford deneyciydi Bohr ise kuramsal araştırmaya yönelikti. Ama iki bilimadamı arasındaki ilişki ömür boyu süren bir dostluğa dönüştü. Öyle ki Bohr biricik oğluna hocanın adını (Ernest') verdi. Oysa bursunun tükenmesi nedeniyle Manchester'de yalnızca altı ay kalabilmiştir.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Niels Bohr


Niels Bohr
oluşturduğu atomun kuantum kuramını yayımlamadan önce Rutherford'un incelemesine sunmuştu. Rutherford her şeyde basitliği arayan titiz bir kişiydi. Bohr'un yazısı karmaşık uzun ve gereksiz yinelemelerle doluydu. Rutherford düzeltilmesini gerekli gördüğü noktalara değindi.

Bohr'un kuramı 1913'te İngiltere'de yayımlanır. Ne var ki
bilimadamlarının bir bölümünün tepkisi olumsuzdur. Onlara göre ortaya konan bir kuram olmaktan çok rakamlarla oluşturulmuş bir düzenlemeydi. Oysa başta Einstein olmak üzere kimi bilim adamları çalışmanın büyük bir buluş olduğunu farketmişlerdi. Kuramın spektroskopi biliminin atomik temelini kurduğu çok geçmeden anlaşılır. Bir yandan da kuramı doğrulayan deneysel kanıtlar birikmeye başlar.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Kopenhag Teorik Fizik Enstitüsü başkanlığına getirilen Bohr 1922'de Nobel Ödülü'nü alır. Artık kısaca "Bohr Enstitüsü" diye anılmaya başlayan Enstitü'ye dünyanın pek çok ülkesinden genç fizikçilerin akını başlar. Gelenler arasında Heisenberg Pauli Gamow Landau gibi sonradan ün kazanan genç araştırmacılar da vardır. Kısa sürede dünyanın en canlı bilim merkezine dönüşen Enstitü bir grup üstün yetenekli genç için bulunmaz bir eğitim ortamı olmuştu.

Bohr çalışma yaşamında sergilediği istenç gücünün yanı sıra neşe ve mizahıyla gönülleri fethetmesini de biliyordu. Bir teori üzerine tartışırken
sözlerini şöyle bağlamıştı: "Bu teorinin çılgınca bir şey olduğunu biliyoruz. Ama ayrıldığımız nokta teorinin doğru olması için yeterince çılgınca olup olmadığıdır."

Son önemli çalışmasını
1939'da yaptı. Yeni keşfedilmiş olan çekirdek bölünmesinin neden bazı çekirdeklerde olup diğerlerinde olmadığını açıklamak için bir büyük çekirdek ile bir sıvı damlası arasındaki benzerliği kullanmıştı. II. Dünya Savaşı sırasında Bohr New Mexico'daki Los Alamos'ta (ABD) atom bombasının geliş­tirilmesine katkıda bulundu. Savaştan sonra Kopenhag'a döndü ve burada 1962'de öldü.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Niels Bohr


Atomun yapısı üzerindeki çalışmaları ve atomların saçtığı ışın araştırmaları ile tanınır.


Babası fizyoloji profesörü olan Bohr 18 yaşında Kopenhag Üniversitesi’nde fizik tahsiline başladı. İyi bir futbolcuydu. Daha iyi bir oyuncu küçük kardeşi 1908 yılının dünya ikincisi Danimarka olimpiyat takımında yer aldı.


26 yaşında doktorasını da tamamlayan Bohr ileri eğitim bursuyla Cambridge’e gönderildi. Burada elektron kuramcısı J.J. Thomson ile ve daha sonra Manchester’de onun öğrencisi ve yine atom kuramcısı Rudherford ile çalıştı. 27 yaşında beş oğlu olduğu söylenen bir evlilik yaptı. 31 yaşında fizik profesörü atandığı Kopenhag Üniversitesi’ne döndü.


Rudherford çekirdekli atom kavramını; yani merkezinde ağır çekirdek bulunan çevresinde daha hafif bulutsu elektronların dolaştığı bir atom modelini ortaya atmıştı. Atomların nasıl enerji verdiklerini bu model ve Planck’ın on yıl kadar önce yayınladığı kuantum kuramı ile açıklıyordu. Elektronlar gittikçe daralan yörüngeler çizerek çekirdek etrafında dönüyor ve bu hareketleri enerji oluşturuyorlardı. Bohr daralan yörünge ve sonuçta çekirdek üzerine düşen elektronların varolduğunu kabul etmiyordu.


Atom modeli için daha inandırıcı bir biçim ararken Balmer’in hidrojen tayfı formülü onu hidrojen atomunu daha yakından incelemeye yöneltti. Hidrojen atomu Lorentz’in belirlediği salınımdayken elektromanyetik ışınım yapmıyordu. Aslında Maxwell’in yasaları temel alındığında böyle bir ışınım yapması gerekiyordu. Maxwell’e göre kapalı bir yörüngede kaldıkları sürece ışınım olmayacağı görüşündeydi. Bu çelişkinin nedeni elektronun sadece bir tanecik kabul edilmesinden ileri geliyordu. Nitekim De Broglie elektronun yalnız tanecik değil dalga boyu özellikli de olduğunu gösterince çelişki giderildi. Schrödinger de elektronun çekirdek etrafında dönmediği yalnızca çevrede durağan bir dalga oluşturduğu görüşüyle ileri sürülenleri doğruluyordu.


Bohr”Elektronyörüngesini değiştirip çekirdeğe yaklaşınca ışıma olur” diyordu. Fakat ışın soğuran atomda da elektron çekirdekten daha uzak bir yörüngeye giriyordu. Bu nedenle elektromanyetik ışınım bu parçacıkların salınım veya hızlanmalarından değil; enerji düzeylerindeki değişmelerden ileri gelmeliydi. Bu düşünce atom dünyasının insanın yaşadığı dünyaya benzemediğini gösteriyor her geçen gün atomun yapısını sağduyu ile açıklamak güçleşiyordu.


Sağduyu örneğin gezegenlerin yörünge değiştirmediklerini söylüyordu. Elektron da öyle herhangi bir yörüngeye giremezdi. Ayrıca her yörünge değişmez bir enerji karşılığı idi. Eğer elektron bir yörüngeden diğerine geçiyorsasaldığı veya soğurduğu enerji sabit olmalıydı. Bu miktar kuantumların tümü demekti.Böylece Planck’ın kuantum kuramı elektronların atom içinde durum değiştirmeleri olarak yorumlanıyordu.


Hatta Bohr hidrojen tayfındaki çizgilere karşılık olan enerji yörüngelerini seçebiliyordu.Bununla bir elktronu bir yörüngeden çekirdekten daha uzak bir yörüngeye aktaracak miktardaki enerji kuantasının soğurulduğunu gösteriyordu. Özellikle ilk kez Balmer’in dikkatleri çektiği hidrojen tayfındaki düzgünlük de açıklanabiliyordu.Elektronların belli enerjilerini hesaplayabilmek için Bohr Planck’ın sabitesini 2*314 ile bölerek kullanıyordu.


Bütün bunlara karşılık tayf çizgilerinin ince ayrıntılarını açıklamak için Bohr’un kullandığı model yetersiz derecede karmaşıktı. Yörüngelerin yalnız dairesel olduklarını varsayıyor; fakat bu Summerfield’in beyzi yörüngeler varsayıldığında durumun ne olacağı araştırmasını başlatıyordu. Sonuçta değişik yörüngelerin kabul edilmesi zorunluluğu ortaya çıktı. Yapılması gerekli düzeltmeler bir yana; Bohr’un modeli atom tayfındaki çizgilerin ilk başarılı açıklaması oldu veya tayf çözümlemeleri ile atomların iç yapıları öğrenildi. Fakat yaşlı kuşağın tamamı bu gelişmeleri benimsemiyordu. Rayleigh Zeeman ve Thomson kuşku içindeydiler. Ancak Bohr’un her zaman minnettar kaldığı Jeans ondan yana çıkıyordu. Aslında Thomson’un karşı çıkmaları nedeniyle Bohr ondan ayrılmış ve Rutherford ile çalışmayı yeğlemişti.


Kuşkusuz sonuçta Bohr ezici bir başarı sağladı ve 1922 yılı Nobel Fizik Ödülü’nü aldı. Bunu izleyen yıllarda ikisi de Nobel Fizik Ödülü alan Franck ve Hertz deneysel çalışmalarıyla Bohr kuramını doğruladılar. Bohr hidrojenden daha karışık atom modellerini bir türlü geliştiremiyor ve “Birden fazla elektronun bulunduğu atomlarda iç içe küreler vardır. Herhangi bir elementin kimyasal özelliklerini belirleyen en dış küredeki elektron içeriğidir” diyerek çok küreselliğe ilk işaret edenlerden biri oluyordu. Bu düşünce Pauli sayesinde meyvesini verdi. Elektronun hem parçacık (bohr’un fikri) hem dalga (Schrödinger’in düşüncesi) olarak tanımlanması 1927 yılında Bohr’u bugün “tümlerlik” diye bilinen ilkeyi önermeye zorladı. Bu bir şeyin birbirinden tamamen bağımsız; fakat her ikisi de kendi koşullarında geçerli iki değişik biçimde kabul edilmesi ilkesidir.


1920-1930 döneminde Bohr bir özel bira şirketinin desteğinde Atom Çalışmaları Enstitüsü’nü Kopenhag’da kurup yöneterek (Joule zamanından beri bira sanayinin kuramsal fiziğe en büyük katkısı) burayı kuramsal fiziğin merkezi yaptı ve bilimsel yetenekleri Kopenhag’da toplayarak adeta yeni bir “İskenderiye” oluşturdu. 1933 yılında Hitler Almanya’da iktidara gelince korku içindeki meslektaşları yararına elinden geleni yaptı özellikle Yahudi fizikçilerin güvenliğini sağladı. Bir toplantı için 1939 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyareti sırasında Hanh’ın “Uranyum nötronlarla (on yıl kadar önce Chadwick’in bulduğu yüksüz dolayısıyla nötron adı verilen parçacık) bombardıman edilirse parçalanır (fission)” düşüncesini Lisse Meitner’in açıklayacağını söylemesi üzerine toplantı dağıldı ve bilim adamları bu düşünceyi sınamak üzere ülkelerine döndüler. Daha sonraları bu düşünce doğrulandı ve olaylar hızla gelişerek atom bombasında doruk noktasına ulaştı.Bohr fisyon sürecine ait bir kuram geliştirmeye koyuldu. Bunda atom çekirdeğinin sıvı damlası gibi davrandığını varsayıyordu. Bohr bu modelden yararlanarak birkaç yıl önce Dempster’in bulduğu uranyum 235 izotopunun fisyona uğradığı sonucuna vardı ve bu çıkarımı kısa süre sonra doğrulandı.


Danimarka 1940 yılında işgal edilince Chadwick’in önerisine uyarak ve bin bir güçlükle İsveç’e kaçtı böylece muhakkak bir tutuklanmadan kurtuldu. Orada faaliyetlerini genişleterek çoğu Yahudi bilim adamının Hitler’in elinden kurtulmasını sağladı. Sonra küçük bir uçakla İngiltere’ye geçerken yüksekten uçmak zorunluğu neredeyse oksijensiz kalıp ölümüne sebep olacaktı. Danimarka’dan ayrılmadan önce Franck ve Lane’nin kendisine emanet ettikleri Nobel madalyalarını da birlikte aldı (kendi madalyasını da Finli savaş kurbanlarına yardım için hibe etmişti) ve asit dolu bir şişeye doldurarak Nazilerin elinden kurtardı.


1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne geçerek Los Alamos’daki atom bombası projesinde çalıştı. Atom bombasının sonuçları hakkındaki endişeleri ve uluslar arası denetim amacıyla atom sırlarının bütün müttefiklerce paylaşılması isteği Winston Churchill’i neredeyse tutuklanmasını emredecek kadar kızdırmıştı. Savaştan sonra Kopenhag’a döndü asitte erittiği altını çöktürerek madalyaları yeniden döktürdü ve sahiplerine ulaştırdı. Bohr atom enerjisinin barışçı amaçlarla kullanılması için durmadan yorulmadan uğraştı ve 1955 yılında Cenova’da ilk “Barış için Atom Toplantısını” düzenledi. Bu çabaları da “Barış için Atom” armağanı ile ödüllendirildi.

alıntıdır