İngiliz kimyager ve fizikçi Cumberland Cockermouth yakınlarındaki Eaglesfield'de doğdu. En çok atom teorisi'ni savunması kendi adı verilen atom modeli ve onuruna bazen Daltonizm de denen renk körlüğü hakkında yaptığı araştırmalarla tanınır.

19. yüzyılın başlarında atom konusunda ilk bilimsel yaklaşımı yapan atomcudur.Ona göre atomlar içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzemektedir. John Dalton maddeleri çok küçük yapı taşlarının topluluğu halinde bulunduğu fikrini ileri sürdü

Dalton un atom teorisi olarak ortaya konulan temel özellikler şunlardır.

Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır.
Farklı cins atomlar farklı kütlelerdedir.
Atom katı sert içi dolu küre şeklindedir.
Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır.
Atomlar parçalanamaz.
1790 yılları civarında hukuk veya tıp okumayı planlıyordu fakat ailesi tarafından destek göremeyince 1793 yılına kadar Kendal'da kalmak zorunda kaldı. Daha sonra Manchester'a taşındı ve bilimsel bilgisinin çoğunu borçlu olduğu kör filozof John Gough sayesinde Manchester Akademisine matematik ve doğa felsefesi konularında öğretmen olarak atandı. Kolejin York'a taşındığı 1803 senesine kadar da bu pozisyonda kaldı. Daha sonra matematik ve kimya konularında özel ders vererek geçimini sağladı. 1800'lü yıllarda Dalton her elementin kendine özgü bir atomun varlığını gösterdi. Ancak Dalton atomların içi dolu ve bölünemez olduğu fikrindeydi. John Dalton 27 temmuz 1844 tarihinde İngiltere'nin Manchester şehrinde hayatını kaybetti.