Yunanlı matematikçi coğrafyacı ve astronom.

Eratosthenes Cyrene'de (günümüz Libya'sı) doğmuştur ama ölene kadar tüm yaşamı Ptolemaios soyunun hüküm sürdüğü Mısır'ın başkenti Alexandria'da (İskenderiye) geçmiştir. Hiç evlenmemiştir.


Eratosthenes Alexandria'da ve bir müddet Atina'da öğrenim görmüştür. MÖ 236'da Ptolemaios III Euergetes I tarafından Alexandria Kütüphanesi'ine o koltuktaki ilk kütüphaneci Zenodotos'un ardından kütüphaneci olarak atanmıştır. Matematik ve doğal bilimlere katkılarda bulunmuştur. MÖ 195'de kör olmuştur ve bir yıl sonra kasıtlı olarak kendini aç bırakarak ölmüştür.

Meridyen yayının uzunluğunu ve ondan yararlanarak Dünya'nın çevre uzunluğunu Ekvator'u hesaplamış çalışmalarını Geopraphika adlı eserinde toplamıştır. Dünya üzerindeki yerleşik alanların sınırlarını hazırladığı bir haritada da gösteren matematik coğrafyacıdır.