Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kurtuba'nın kuzeyinde Pedroches şehrinde doğduğu tahmin edilmektedir. İspanya'daki İşbil'de (bugünkü adıyla Seville) yaşadığı için El-İşbili lakabıyla meşhur oldu. Meşhur tabiplerden İbn-i Tufeyl'in talebeliğini yaptı.

Hayatı hakkında daha fazla bilgiye kaynaklarda rastlanamamıştır. 1217 yılına kadar yaşadığı bilinmektedir.

El-Batruci İslam ve Latin dünyasının astronomi sahasında büyük bir alimi olarak tanınmıştır. Avrupalı bilim adamları üzerindeki tesiri çok olduğundan Batı dünyası onun ismini; Latince olarak Alpetrazius şeklinde değiştirdi ve bu isimle tanıdı.

El-Batruci'nin tek bilinen kitabı Kitab fi'l-hey'e (Astronomi Prensipleri) olup Arapçadır. Eserini 1185 yılından kısa bir süre sonra bitirdi. Tesiri asırlarca devam eden bu kitap Hıristiyan ve Yahudilerce kaynak kabul edildi.