Görev Yöneticisi'ni kullanarak programları başlatabilir işlemleri başlatabilir veya sonlandırabilir ve bilgisayarınızın performansını dinamik olarak görüntüleyebilirsiniz.
Görev Yöneticisi'ni başlatma

Görev Yöneticisi'ni başlatmak için şu eylemlerden birini gerçekleştirin:
CTRL+ALT+DELETE tuşlarına basın ve Görev Yöneticisi'ni tıklatın.
CTRL+ÜSTKRKT+ESC tuşlarına basın.

Görev çubuğunda boş bir alanı sağ tıklatın ve sonra da Görev Yöneticisi'ni tıklatın.
Görev Yöneticisi Yardımı'nı kullanma

Görev Yöneticisi hakkında bilmek isteyebileceğiniz her konu Görev Yöneticisi Yardım dosyasında bulunur. Bazı yardım konuları genel kitleye yöneliktir. Diğer konular daha ileri düzeydeki kitleye yöneliktir. Görev Yöneticisi Yardım dosyasını görüntülemek için şu adımları uygulayın:

CTRL+ALT+DELETE tuşlarına basın ve Görev Yöneticisi'ni tıklatın.
Görev Yöneticisi'nde Yardım'ı ve ardından Görev Yöneticisi Yardım Konuları'nı tıklatın.
"Görev Yöneticisi'ne genel bakış" konusunda aşağıdaki konuları tıklatıp konuyu ve ilgili tüm konuları okuyarak Görev Yöneticisi'nin özellikleri ve kullanımı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Çalışan programlar
Çalışan işlemler
Performans ölçüleri

Bir programdan çıkma programa geçiş yapma veya programı başlatma

Uygulamalar sekmesinde bilgisayarda çalışan programların durumu görüntülenir. Bir programdan çıkmak programa geçiş yapmak veya programı başlatmak için şu adımları uygulayın:
Uygulamalar sekmesini tıklatın.

Gerçekleştirmek istediğiniz eyleme uygun olarak aşağıdakilerden birini yapın:

Bir programdan çıkın

Bir programdan çıkmak için sonlandırmak istediğiniz programı tıklatın ve sonra Görevi Sonlandır'ı tıklatın.

Not Bir programdan bu şekilde çıktığınızda bu programdaki kaydedilmemiş veriler kaybolur.
Başka bir programa geçiş yapın

Başka bir programa geçiş yapmak için geçiş yapmak istediğiniz programı ve sonra da Geçiş Yap'ı tıklatın.

Bir programı başlatın

Bir programı başlatmak için Yeni Görev'i tıklatın. Yeni Görev Oluştur iletişim kutusunda Gözat'ı tıklatın başlatmak istediğiniz programı bulup seçin Aç'ı tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Not Bu yordam Başlat menüsündeki Çalıştır komutunu kullanarak bir programı başlatmaya oldukça benzer.

Bir işlemi sonlandırma

İşlemler sekmesinde bilgisayarda çalışan işlemlerle ilgili bilgiler görüntülenir. İşlem başlattığınız bir uygulama veya işletim sistemi tarafından yönetilen alt sistemler ve hizmetler olabilir. Bir işlemi sonlandırmak için şu adımları izleyin:

Not Bir işlemi sonlandırırken dikkatli olun. Bir programı bu yolla sonlandırırsanız kaydedilmemiş veriler kaybolur. Bir sistem işlemini sonlandırırsanız sistem bileşeni artık doğru şekilde çalışmayabilir. Bir işlemi çalışan bir program ile eşleştirmek için Windows Görev Yöneticisi'nin Uygulamalar sekmesinde program adını sağ tıklatın ve ardından İşleme Git'i tıklatın.

İşlemler sekmesini tıklatın.
Gerçekleştirmek istediğiniz eyleme bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
Tek bir işlemi sonlandırmak istiyorsanız sonlandırmak istediğiniz işlemi ve sonra da İşlemi Sonlandır'ı tıklatın.
Bir işlemi ve bu işlemle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili tüm işlemleri sonlandırmak isterseniz ilgili işlemi sağ tıklatın ve sonra da İşlem Ağacı Sonu'nu tıklatın.

Bilgisayarınızın performansını izleme

Bilgisayarınızın performansını dinamik olarak görüntülemek için Performans sekmesini tıklatın. Bu aşağıdaki ölçüleri içerir:

CPU ve bellek kullanımı grafikleri
Çalışmakta olan tanıtıcı iş parçacığı ve işlemlerin toplam sayısı

Tanıtıcılar; bir programın dosyalar kayıt defteri anahtarları yazı tipleri ve bit eşlemler gibi sistem kaynaklarına erişmesini sağlayan benzersiz tanımlayıcılardır. İş parçacıkları program yönergelerini çalıştıran işlemlerin içindeki nesnelerdir.

Kilobayt (KB) cinsinden toplam fiziksel çekirdek ve kayıt belleği
Not Sistem yöneticiniz Görev Yöneticisi'ni devre dışı bırakmak için bilgisayarınıza yerel bir ilke uygulamış olabilir. Bu senaryoda yerel işlem denetimine veya bilgisayarın performansını izleyebilmeye ihtiyacınız varsa sistem yöneticisine ya da yardım masanıza başvurmanız gerekir.