Hublar arasındaki ba lantı şeklini bire bir kabloyla yapmak için geliştirilen IEEE port standardıdır. Di er durumda kros kablo kullanmak gerekiyor. Bu porta Daisy-chain port da denir.