İki hub fast hub switch hub veya bunların combine ikili ba lantılarına cascade ba lantı denir.