Cheetah HUB’lar’ın arka panelinde bulunan iki port biri IN di eri OUT şeklinde isimlendirilmiştir. Class 1 ba lantı şekline sahip olmasına ra men SCSI yapısı nedeniyle normal cascade ClassII ba lantısına göre daha hızlı bir ba lantı sa lar. Ek avantaj olarak HUB’lar arasında yapılan ba lantıda kullanılamayan iki portu kazanmış oluyoruz. Bu tür ba lantıda en fazla 5 hub’ ı stack edebiliyoruz. Bu SCSI kablo paketle birlikte gelip standart uzunlu u 20 cm’dir.