Network’teki uzak birimlerdeki sistemlere erişim için kullanılır. Normal şartlarda bir hub’dan UTP yada STP kablo ile 100 metre uzaklıktakibir birime erişebiliriz. Bu birime koyaca ımız bir repeater ile bir yeni 100 metre daha kazanmış oluyoruz. Mesafayi 200 metreye çıkarmış oluyoruz. Kullandı ımız HUB’lar aynı zaman da repeater özelli ini içermektedir. Dual speed HUB’lar ve MII port standardı dışında IEEE ‘ye göre en fazla dört HUB’ı bu şekilde ba layarak mesafeyi artırabiliriz.