Network uzerindeki paketlerin çarpışması ve bilgilerin kaybolması olayına denir. Bu kaybolmadan dolayı paketler tekrar gönderilir. Bu durum da network’ün yavaşlamasına neden olur. HUB’larda utilizasyon(iş yo unlu u) %65 i geçti inde collision(çarpışma)artar. Network oldukça yavaşlar ve bazı kullanıcılar HUB tarafında atılır. Bu durumda Sistemde fast yapıya geçilmeli yada switch hub’lar kullanılmalıdır.