Her ethernet kartı için dünyada tek’tir. Bu adresin belli kodu IEEE tarafından katagori belirtmek için do rudan verilir(bu o kartın Fast ISA PCI oldu unu belirtir) Bir kısmı IEEE tarafından üretici firmaya verilir. Bu firma bu sayıyı bitirdi inde yeni adresler için tekrar IEEE’ye başvurur.