Bu porta BNCRJ45 veya Fiber kablo tranceiver’lar sayesinde bu porta ba lanabiliyor.