Hub’lar arasında ba lantı(cascade)yapma imkanı sa lıyor