Network’e ba lı aygıtlara node denir. En yuksek node mesafesi tabirinden en uzak iki hub’a ba lı en uzun mesafeli aygıtlar arasındaki mesafe anlaşılır. Burada HUB’lar arasındaki cascade mesafesi de dikkate alınır. Bu tabir Dual speed hub’lar için onemlidir. Örne in UTP/STP kablo ile iki node arasındaki en yüksek mesafe 205 metredir.

WAN(Wide Area-Genis ag) Terminolojisi