İnternet Explorer Geçmişi Hatırlama


Internet Explorer'ı açın tools > internet options bölümüne girin. Burada "days to keep in history" değerini "O" yapın. Böylece internet Explorer geçmişi hatırlamayacaktır. History'den tamamen kurtulmak için "clear history" butonuna basmakta fayda var.


I.E'DE 5.AYAR: Internet Explorer'un "security" bölümünde bildiğiniz üzere 4 bölüm vardır fakat aslında internet Explorer 6.0'da 5 bölüm var bir tanesi "my computer" adındaki bölüm normal ayarlarda aktif olarak gözükmemektir bu bölümü açmak için pek tabii ki Regedit'e girip ; "HKEY_CUR-RENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersi-on\InternetSettings\Zones\0 " anahtarına gidin burada "flags" adındaki DWORD değerini bulun ve değerini "l" yapın bilgisayarı yeniden başlattığınızda yapılan ayarlar aktif olacaktır.