Ağ Üzerinden Yazıcı Paylaşımı


Bir yazıcının ağ üzerinden genel kullanıma açılabilmesi için ilk olarak paylaştırılması gereklidir. Bunun için aşağıdaki işlemleri yerine getirmelisiniz: Yazıcının kurulu olduğu bilgisayar üzerinde Başlat/Ayarlar/Yazıcılar komutunu çalıştırın. Farenin sağ düğmesini kullanarak kurulu olan yazıcı üzerine tıklayın ve açılan nesne menüsü üzerindeki Paylaşım komutunu çalıştırın. Ekrana gelen pencere üzerindeki Paylaşım Adı seçeneğini işaretleyin ve bir isim girdikten sonra Tamam düğmesine tıklayın.

Daha sonra bu yazıcıya erişmek istediğiniz bilgisayarı açın ve burada da Başlat/Ayarlar/Yazıcılar komutunu çalıştırın. Yazıcı Ekle simgesine iki kere ve ekrana gelen sihirbazdaki ilk adımı atlamak için de İleri düğmesine tıklayın. Ağ Yazıcısı seçeneğini işaretleyin ve İleri düğmesine tıklayın. Şimdi yazıcının konumunu belirtmek için Gözat düğmesine tıklayın. Bunun sonucunda ağ komşularını gösteren bir pencere ekrana gelecektir.

Bu pencerede ağ içerisindeki ve aynı çalışma grubunda bulunan tüm bilgisayarlar görüntülenirler. İlk olarak Tüm Ağ öğesi önündeki ve daha sonrada bilgisayarınızın bulunduğu çalışma grubu önündeki "+" simgesine tıklayın. Windows bu grup içerisinde bulunan tüm bilgisayarları ekrana getirir. Yazıcının kurulu olduğu bilgisayarın da önündeki "+" simgesine tıklayın.

Bunun sonucunda aygıtın ismi ve simgesi ekrana gelecektir. Yazıcıyı seçin ve sırasıyla Tamam ve İleri simgelerine tıklayın. Bundan sonraki işlemler bir nokta haricinde yerel yazıcı kurulumu ile aynıdır.

Yazıcı için bir isim girin. İleri düğmesine tıklayın ve test sayfası yazdırılmasını isteyin. Son düğmesine tıklanmasıyla kurulum işlemi tamamlanır. Yazıcı için sürücü CD’sine gerek yoktur. Bu işlemleri ağ yazıcısını kullanmak istediğiniz tüm bilgisayarlara uygulayın.