İpek Yolunun Türkler İçin Önemi nedir
İpek Yolunun Türkiye İçin Önemi


İpek Yolunun Türkler İçin Önemi

Anadolu İpek Yolunun da en önemli kavşak noktalarından biri olmuştur Orta Çağ’da İpek Yolları Çin’den başlayıp Orta Asya’da birden fazla güzergahı izleyerek ve Anadolu’yu geçerek Trakya üzerinden Avrupa’ya uzanmıştır Ayrıca Ege kıyılarında Efes ve Milet Karadeniz’de Trabzon ve Sinop Akdeniz’de Alanya ve Antalya gibi önemli limanları kullanarak deniz yolu ile de Avrupa’ya ulaşmıştır

Ortaçağda İpek Yolu Antakya'dan başlayıp Gaziantep'ten geçerek İran ve Afganistan'ın kuzeyinde Pamir Ovası'na kadar uzanmaktadir. Ayrıca Anadolu'da Güneydoğu Bölgesi'nde bulunan Gaziantep ve Malatya'yı geçip Trakya üzerinden ve Ege kıyılarında İzmir Karadeniz'de Trabzon ve Sinop Akdeniz'de ise Alanya ve Antalya gibi önemli limanlar üzerinden Avrupa'ya ulaşırdı. Çin Türkistan’ında iki yol izleniyordu; Takla Makan çölükuzey ve güneyden geçiliyordaha sonra da iki kol birleşerek Luoyang bölgesine ulaşıyordu.Batıyı Uzakdoğu’ yaHindistan’ ı da Çin’e bağlayan İpek yolufelsefe akımlarıyla dinlerin (buddhacılık) yanı sıra sanat alanında da gelenek ve örneklerin (hallenistik sanat) iletilmesi ve değiş tokuşunda başrolü oynadı.

Avrupa doğunun kaliteli ipek ve baharatı ile tanışınca bu ürünlere büyük bir talep doğmuş ve "İpek Yolu" olarak adlandırılan tarihi ticaret yolları yapılmıştır. Antakya ve Tir’ den başlayan İpek yoluİran ve Afganistan’ın kuzeyini geçtikten sonra Pamir bölgesine ulaşıyor ve burada’’Taş kule’’denen bir yerde Doğu ve Batıdan gelen kervanlar arasında alışveriş yapılıyordu. Bakra’da ayrılan bir kol Hindistan’a varıyorbir başkası da bugünkü Rus Türkistan’ının güneyinden geçiyordu.

Çin'in en uç noktasından başlayıp Anadolu'nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul'da birleşen ve oradan da Avrupa'nın içlerine giden bu yol boyunca yükleri taşıyan kervanlar sadece ticaretin gelişmesini değil Asya ile Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamıştır.


Anadolu’da İpek Yolu;

Kuzeyde : Trabzon Gümüşhane Erzurum Sivas Tokat Amasya Kastamonu Adapazarı İzmit İstanbul Edirne

Güneyde : Mardin Diyarbakır Adıyaman Malatya Kahramanmaraş Kayseri Nevşehir Aksaray Konya Isparta Denizli Antalya

merkezlerini izlemektedir

Ayrıca Erzurum Malatya Kayseri Ankara Bilecik Bursa İznik İzmit İstanbul güzergahının da kullanıldığı bilinmektedir

Selçuklular Anadolu’daki ticari faaliyetleri canlı tutmak amacıyla yabancılarla anlaşmalar yapmışlar ticaret yapan kimselere yolculuklarında karşılaşabilecekleri soygunlara ve her türlü zarara karşı devlet güvencesi vererek ilk “Devlet Sigorta Sistemi”ni başlatmışlar ve gümrük vergilerinde uyguladıkları indirimlerle ticari hayatı özendirmeye çalışmışlardır

Kervansaraylar bu canlı ticari ortamda önemli görevler yüklenmiş kuruluşlardı Issız yollar üzerinde kaleyi andıran görünümleri zengin taş süslemeleri gelişmiş mekan tasarımları ile mimari açıdan da çok etkileyici olan kervansaraylar seyahat ve ticareti güven altına alan sosyal dayanışmayı sağlayan gelenlerin mallarını pazarladıkları durak yerleri ordunun sefer zamanında ikmalini kolaylaştıran üs’lerdi Genellikle yürüyüşle 8-10 saati geçmeyen 30-40 km aralıklarla inşa edilmişlerdir Her türlü hizmetin vakıf olarak karşılandığı bu yapıların içinde nalbant araba ve koşum takımı onarıcıları doktor veteriner ile hamam çeşme mescit gibi bölümler bulunmaktaydı