Potansiyel enerji cisimlerin bir alanda bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depoladığı kabul edilen enerjidir. Örneğin yükseğe kaldırılan bir cisim barajlarda biriken su sıkıştırılan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar. Potansiyel enerji yerden yüksekliğe veya cisimdeki değişikliğe bağlıdır. Ep ile gösterilir. Formülü Ep=m.g.h'dir.Cisimlerin bulundukları konumdan dolayı sahip oldukları enerjidir Çekim Potansiyel ve Esneklik Potansiyel olarak ikiye ayrılır

Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilme potansiyeline sahiptir. Buna "Kinetik enerjiye dönüşmesi muhtemeldir" de denilebilir.

Enerji Değişim geçimine bir örnek:Sallanan çocuğun hızı vardır.(Bu hız Kinetik Enerji olarak adlandırılır.Ek ile gösterilir).Bu çocuk en yüksek yere geldiğinde Potansiyel En aşağı geldiğinde ise kinetik enerjiye dönüşür.

Esneklik Potansiyel Enerjisi


Yaylardaki esneklikten yararlanılarak yapılan iştir. Yay ne kadar çok sıkıştırılırsa Esneklik Potansiyel Enerjisi o miktara eşit bir şekilde artar. Formülü 1/2kx2dir. Esnek olan cisimlerde görülür.Örnek:YayLastikplastikvb...Süngerpamuk vb. gibi maddelerde Esneklik Potansiyel Enerji gözlenmez.

Çekim Potansiyel Enerjisi

Yerden belli yükseklikte bulunan cisme etkileyen yer çekim kuvvetinin enerjisine denir.

Yer çekimi Potansiyel Enerjisi
Elektrik Potansiyel Enerjisi
Manyetik Potansiyel Enerjisi
Isı Potansiyel Enerjisi
Kimyasal Potansiyel Enerjisi
Elastik Potansiyel Enerjisi
Nükleer Potansiyel Enerjisi