Mafevkattabia ne demektir?

Tabiatüstü olağa­nüstü.

Örnek; Romanın üslubundaki mafevkattabia garabetlerden şüpheleniyordum ama Romanya'da bile Türk zümresi tarafından okunan Etem Izzet'in kıymetini ölçecek vaziyette değildim.