Molar Çözeltilerin Karıştırılması - Molar Çözeltileri

Aynı Cins Çözeltilerin Karıştırılması:Aynı cins çözeltiler karıştırılırsa bir kimyasal tepkime olmaz Yani çözeltideki toplam mol sayısı değişmez. Yalnızca hacim değişiminden molarite etkilenir.

olur.

ÖRNEK 17:
02 M 200 ml KCl ile 08 M 100 ml KCl çözeltileri karıştırılırsa karışımın molaritesi ne olur?

ÇÖZÜM:

= 04 M olur.

b) Farklı Tür Çözeltilerin Karıştırılması
Bu tür karışımlarda bir bileşiğin anyonuyla ikinci bileşiğin katyonu birleşik genellikle çöker.

Burada çökelmenin % 100 olduğunu denge durumunun olmadığını kabul ederek problemleri çözeceğiz. Denge durumu ise Çözünürlük Dengesi konusunda incelenecektir.

ÖRNEK 18:

02 M 100 ml Pb(NO3)2 ile 02 M 100 ml NaF çözeltileri karıştırıldığında çözeltide bulunan iyonların molariteleri ne olur?
(PbF2’nin sudaki çözünürlüğü çok azdır.)

ÇÖZÜM:
Bu soruyu mol sayısından giderek çözelim.
Önce verilen bileşikleri iyonlaştıralım.
Pb(NO3)2(k) ® + 2
n = M V
= 02 . 01
= 002 mol 002 mol 004 mol

NaNO3(k) ® +
n = M V
= 02 . 01
= 002 mol 002 mol 002 mol

Çökelme olayı
PbF2 çözünürlüğü az olduğuna göre çöker.
Çökelme denklemi

olan : 002 mol 002 mol -
çöken : 001 mol 0.02 mol
Artan : 001 mol 0 ® 001 mol

İyon derişimleri:

[Na+] = = 01 M

= 03 M

= 005 M

[F-1] @ 0 olur.