Birden fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya getirilmesiyle oluşturulan madde topluluğuna karışım denir.

Karışımların özellikleri

1) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.
2) Karışımı oluşturan maddelerin miktarları arasında belirli bir oran yoktur.İstenildiği oranda karıştırılabilirler.

3) Karışımların erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
4) Karışımların belirli bir kimyasal formülleri yoktur.

5) Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve bileşenlerine fiziksel yollarla ayrılırlar.

Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Homojen karışımlar:


Her tarafında aynı özelliği gösterentek bir madde gibi davranan karışımlara denir.Homojen karışımlara genel olarak çözeltiler de denir.

Tuzlu suhavakolonya24 ayar altın örnektir.Metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlara ise alaşım denir.

Bakır+çinko= pirinç
Kurşun+kalay= lehim
Bakır+kalay=tunç
Altın+bakır=bilezik alaşımı
Krom+nikel+karbon+demir=çelik
Bir çözeltide çözünen ve çözücü olmak üzere iki madde vardır.Örneğin;şekerli suda şeker çözünensu çözücüdür.

Bir çözeltide çözücü fazla çözen az ise buna seyreltik çözeltiçözücü az çözünen fazla ise buna da derişik çözelti denir.

Heterojen karışımlar:

Her yerinde aynı özellikleri göstermeyen karışımlara denir.Heterojen karışımlar süspansiyon ve emülsiyon olarak iki özel durumu vardır:

Süspansiyon (katı-sıvı karışımı):su-kumsu-tebeşir tozu
Emülsiyon(sıvı-sıvı karışımı) :su-zeytin yağısu-benzin karışımısüt içindeki yağ damlacıkları da birer emülsiyondur.

Karışımların Ayrılması
1.Süzme:Katı-sıvı karışımların ayrılması için kullanılır.Kum ve suçaysüt ...

2.Mıknatıslanma:Mıknatıstan etkilenen maddeyi etkilenmeyenden ayrılması için kullanılır.Demir tozu talaş gibi.

3.Öz kütle(yoğunluk ):Katı-sıvısıvı-sıvı karışımların ayrılması için kullanılır.Zeytinyağı susu-saman gibi.

4.Çözünürlük:Çözünürlükleri farklı katı maddelerin sıvı içinde ayrılması için kullanılır.Naftalin ve tuz suya atılırsa...

5.Buharlaştırma:Çözünmüş katısıvı karışımların ayrılması için kullanılır.Şeker-su...

6.Damıtma:Kaynama noktaları faklı sıvıları birbirinden ayırmak için kullanılır.Saf su elde etmedepetrol ürünleri üretimindealkol ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan bir yöntemdir.Ham petrol damıtılarak benzinmazotgaz yağı asfaltfuel-oil elde edilir.

7.Eleme: Büyüklükleri farklı katı madd3elerin ayrılmasında kullanılır.kumu çakıldan ayırmada kullanılır.