Kimya Taslakları - Akışkanlar mekaniği - Kimyasal Nicelikler


Parakor şu formüle dayanan bir bilimsel niceliktir:Burada γ1/4 yüzey geriliminin dördüncü kökü M molar kütle d yoğunluktur.

Parakor yapısal problemleri çözmek amacıyla kullanılır.