İntegral tanım - İntegral kökeni - İntegral alma yöntemleri


İntegral veya Tümlev bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alanıdır; başka bir deyişle fonksiyonun türevinin tersi olan bir fonksiyon elde edilmesini sağlar.

İntegral verilen bir f(x) fonksiyonunu türev kabul eden F(x) fonksiyonunun bulunması olarak yapılabilir. F(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun integrali veya ilkeli denir. İntegral Latince toplam kelimesinin ("summa") baş harfi s'nin biraz evrim geçirmiş hali olan ∫ işareti ile gösterilir. Bu işaret Leibniz tarafından tanımlanmıştır.c bir sabiti gösterir ve integralin bir sabit farkı ile bulunabileceğine işaret eder.


Bir eksen takımında gösterilen f(x) göndermesinin altında kalan a < x < b aralığındaki alan integral yardımıyla hesaplanabilir. Bu amaçla alan küçük dikdörtgenlere bölünerek bunların alanı hesap edilip toplanır. Dikdörtgen sayısı arttıkça toplam eğri altındaki alan alanın değerine yaklaşır ve integralin tam değeri bulunmuş olur. Bu toplama Riemann toplamı denir. İntegralin Riemann anlamındaki tanımı Riemann toplamındaki bölüntü sayısı olan n nin bir limit içerisinde sonsuza götürülmesiyle elde edilir.Bu şekildeki integral belirli sınırlar arasında hesaplandığı için belirli İntegral olarak isimlendirilir. Sınırlar göz önüne alınmadan hesaplanan integrale ise belirsiz integral denir. Bazı durumlarda f(x) göndermesinin integrali F(x) bulunamaz. Bu durumda belirli integral sayısal olarak hesaplanır.

Uzunluk alan ve hacimlerin hesaplanmasında integral hesabın önemli yeri vardır. Birden fazla değişkene bağlı fonksiyonlarda integral kavramı genişletilebilir ve bu durumda katlı integraller ortaya çıkar.

Riemann'dan sonra soyut kümelerin de integrallenebilmesi amacıyla Lebesgue integrali geliştirilmiştir.

Köken

Basit fonksiyonların integrallari
Rasyonel fonksiyonlar
İrrasyonel fonksiyonlarLogaritmik fonksiyonlarÜslü fonksiyonlarTrigonometrik fonksyionlar