Peano Aksiyomları - Peano Aksiyomları Hakkında

Peano aksiyomları doğal sayılar kümesinin tanımını vermekte kullanılan Giuseppe Peano ve Julius Wilhelm Richard Dedekind tarafından ortaya konmuş dört temel ve bir yardımcı aksiyomdur. Bu aksiyomlar:
a. Sıfır bir doğal sayıdır.b. Her N doğal sayısının N+ olarak ifade edilecek bir ardılı vardır.c. Sıfır hiçbir doğal sayının ardılı değildir.
d. Her N doğal sayısının sadece bir tane ardılı vardır. Başka bir ifadeyle M de bir doğal sayı olmak üzere N+ = M+ ise N = M eşitliğine varılır.e. (yardımcı aksiyom: Tümevarım aksiyomu) Sıfırı içeren ve her N sayısı için N+ ardılını da içeren bir küme doğal sayılar kümesine eşittir.
Matematikçiler arasında doğal sayıların hala sıfır ile mi yoksa bir ile mi başlaması gerektiği konusu