MOL HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
m: Verilen Litre Verilen tanecik Sayısı
n: mol sayısı
Ma=Molekül ağırlığı

Örnek : 23 gram C2H5OH kaç moldür ? (C=12 O=16 H =1)
MA = 2.12 + 6.1 + 16.1= 46 gram/mol
n=23/46 = 05 mol

Örnek : N.Ş.A’da 28 litre olan CO2 gazı kaç mol ve kaç gramdır ?(C=12 O=16)

n=28/224 = 0125 mol.
1 mol CO2 44 gram olduğuna göre 0125 mol CO2 0125.44= 55 gramdır.

224 litre = 1 mol : 112 litre= 05 mol : 56 litre = 025 mol : 28 Litre = 0125 mol

Örnek : 301.1023 tane C2H4 molekülü kaç gramdır ? (C=12 H=1)*

n=301.1023/602.1023= 05 mol 1 mol C2H4 28 gram ise 05 mol C2H4 14 gram olur.

Kütlece yüzde
= (Elementin bileşikteki kütlesi/toplam kütle)x100*

I. elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen gramı*= *II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen gramı
I. elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen yüzdesi*=* II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen yüzdesi*

MOL KAVRAMI

Mol :
Avagadro sayısı ( 602.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir.

Örnek : 1 mol HF 602.1023 tane HF molekülüdür. Yine bu molekülün içerisinde 1 mol H atomu (602.1023tane) ve 1 mol F atomu (602.1023 tane) vardır.

Atom Ağırlığı :
12C izotopu standart seçilerek diğer elementlerin bu izotopla kıyaslanması sonucu hesaplanan kütlelerdir. Örneğin H=1 O=16 N=14 S=32

1Atomik Kütle Birimi (a.k.b) : 1/ 602.1023 = 166.10-24 gramdır.

Molekül Ağırlığı : Bileşiği oluşturan elementlerin gram cinsinden kütlelerinin toplamına denir.

Örnek : 1 mol C6H12O6 (glikoz) kaç gramdır ? (C=12 O=16 H=1)
6.12 = 72 gram C
12.1 = 12 gram H
6.16 = 96 gram O
-------------------------------
180 gram

Bir tane Molekülün Kütlesi : Bir tek molekülün kütlesi molekül ağırlığının Avagadro sayısına bölümüyle bulunur .

1 tek molekülün kütlesi = MA/602.1023

Örnek : 1 tane H2O molekülü kaç gramdır ? (H=1 O=16)
1 tane H2O = 18/ 6.1023 = 3.10-23 gramdır.

Bir Tane Atomun Kütlesi :
Atom ağırlığının Avagadro sayısına oranıdır.

Bir tek atomun kütlesi = A.A./ 602.1023
*
örnek : 1 tane C atomu kaç gramdır ? (C=12)
1 tane C atomu = 12/6.1023 = 2.10-23 gramdır.

N.Ş.A’ da Hacim : Bütün gazların bir molü N.Ş.A’da ( 0 0C ve 1 atmosfer de) 224 litredir