2011 mat lys konuları - lys sınavı matematik konuşarı - Polinomlar - Logaritma özellikleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı sona erdi. Şimdi sırada haziranda gerçekleşecek Lisans Yerleştirme Sınavı var. Öğrenciler YGS’de sorumlu oldukları matematik konularından sonra artık LYS’de sorumlu olacakları matematik konularına çalışmaya başladılar.

Uzmanlar eski sistem ÖSS’de mat-2 bölümünün LYS konularıyla örtüştüğünü söylüyor. Aşağıda 12 başlık altında toplanan LYS matematik konularının içinde geometri yer almıyor.

LYS matematik konuları şunlar:

1- Polinomlar ve Özdeşlikler

* Polinomlar
* Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
* Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

2- İkinci Dereceden Denklemler Eşitsizlikler ve Parabol

* İkinci Dereceden Denklemleri
* Eşitsizlikler Eşitsizlik Sistemleri
* Parabol

3- Permütasyon Kombinasyon Binom ve Olasılık

* Permütasyon
* Kombinasyon ve Binom
* Olasılık

4- Trigonometri

5- Karmaşık Sayılar

* Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
* Kutupsal Koordinatlar Karmaşık Sayının Trigomenotrik Biçimde Gösterilmesi

6- Logaritma

* Logaritma özellikleri
* Üslü ve Logaritmik Denklemler
* Logaritmik Eşitsizlikler
* Logaritma Fonksiyonun Grafiği

Tüm oto müzik sistemi fırsatları için tıklayın !
.

7- Toplam Çarpım Sembolü ve Diziler

* Toplam ve Çarpım Sembolleri
* Dizi Kavramı Artan ve Azalan Diziler
* Aritmetik Diziler
* Geometrik Diziler

8- Matris ve Determinant

* Matris ve Determinant

9- Fonksiyonlar

* Fonksiyonlar dört işlem ve Parçalı Fonksiyon
* Mutlak Değerli Fonksiyonlar

10- Limit ve Süreklilik

* Limit Kavramı Sağ ve Sol Limit
* Limtte Belirsizlikler
* Süreklilik

11- Türev

* Türev Kavramı ve Türev Alma Kuralları
* Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Limit
* Trigonometrik ve Üstel Logaritmik Fonksiyonların Türevi
* Parametrik Fonksiyonların Türevi Türevde Zincir Kuralı Ters Fonksiyon Kuralı
* Türevin Geometrik Anlamı
* Ekstramum Noktalar
* L’hospital Kuralı
* Asimptodlar

12- İntegral

* Belirsiz İntegral ve İntegral Alma Kuralları
* Basit Kesirlere Ayırma Kısmi İntegral Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
* Belirli İntegral
* İntegral Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
* Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı Dönel Cisimlerin Hacimleri