çokgenlerin alanları - çokgenlerin çevre uzunlukları

ÇOKGENLERİN ÇEVRE UZUNLUKLARI

· Düzlemsel bir şeklin kenar uzunlukları toplamı şeklin çevre uzunluğunu verir. Ç harfi ile gösterilir.

· Karenin Çevresi: Karenin bütün kenarları eşit olduğu için çevresi Ç=a+a+a+a=4a olur.

· Dikdörtgenin Çevresi: Dikdörtgenin iki kısa iki uzun kenarı olduğu için çevresi

Ç=a+b+a+b=2a+2b olur.

· Çeşitkenar Üçgenin Çevresi: Çeşitkenar üçgenin bütün kenarları farklı olduğu için çevresi

Ç=a+b+c olur.

· İkizkenar Üçgenin Çevresi: İkizkenar üçgenin iki kenarı eşit biri farklı olduğu için çevresi

Ç=a+a+b olur.

· Eşkenar Üçgenin Çevresi: Eşkenar üçgenin bütün kenarları eşit olduğu için çevresi Ç=a+a+a=3a olur.

· Düzgün Altıgenin Çevresi: Düzgün altıgenin bütün kenarları eşit olduğu için çevresi

Ç=a+a+a+a+a+a=6a olur.

ÇOKGENLERİN ALANLARI

· Kare’nin Alanı: Bir kenarı kendisiyle çarpılır.
A=a.a
(a karenin bir kenarı)

· Dikdörtgen’in Alanı: Uzun kenarı ile kısa kenarı çarpılır.
A = a.b
(a kısa kenarı b uzun kenarı)

· Yamuk’un Alanı: Alt taban ile üst taban toplanıp yükseklikle çarpılır.Çıkan sonuç ikiye bölünür.
A = (a+c).h / 2
(a alt taban uzunluğu c üst taban uzunluğu h yükseklik)

*
Paralelkenar’ın Alanı: Yükseklik ile yüksekliğin indiği kenar çarpılır.
A = a.h
(a taban kenarı h tabana inen yükseklik)
*
Üçgen’in Alanı: Üçgenin alanını bulmak için yükseklik ile yüksekliğin indiği kenar çarpılır ve çıkan sonuç ikiye bölünür.

Dik üçgenin alanı bulunurken dik kenarlar çarpılır ve çıkan sonuç ikiye bölünür.