İkili Sarmal - İkili Sarmal Nedir - İkili Sarmal Konu Anlatım - Kromozom - Kromozom Konusu

Genetik materyalin ikileşmesinin kendini üretmesinin mekanizması uzun süre gizemli kaldı. DNA iplikçiklernin her bir parçası nasıl böylesi özdeşinigerçekten özdeşini oluşturacak şekilde kendini eşleyebiliyordu? Oysa bilmecenin anahtarı DNA iplikçiğinin yapısındadır.DNAgerçekten debir çeşit uzun ve burgulanmış merdiven halinde birbirinin çevresinde dolanan iki ayrı zincir biçiminde görünür.

Merdivenin her bir basamağı neredeyse birbirinin eşi bir moleküler iskelet tarafından oluşturulur.Bu iskeletin her öğesi daima aynı asit ve şekerifosforik asit ve deoksiribozu içerir ve molekülün özgün adı deoksiribonükleik asittirkısaca DNA.Merdivenin iki basamağından her birinedört ATCG bazından biri olan moleküler çubukçuk tutunmuştur.Eşleşmenin gerçek gizinin saklı olduğu yer burasıdır.Bütün sorunikili sarmal adıyla ünlenen bu burgu şeklindeki merdiveni yeniden oluşturmak içinher çubukçuğun düzgün bir şekilde karşısındakinin içinden geçmesine bağlıdır.

Çözüm şöyledir:bizim dört bazımız ATCG genetik alfabenin dört harfi olmakla kalmazlar.Hep aynı şekilde ve yalnızca ikişer ikişer çiftleşme özelliğine de sahiptirler.Adenin timin ileguanin sitozin ilekısaltılmış olarak AT ileGC ile.İki tamamlayıcı bazın çift oluşturmasızayıf denen bir kimyasal bağmolekül çifti zincirlerinin ayrılması gerektiğinde buna izin verecek denli zayıf olan hidrojen bağı tarafından gerçekleştirilir.Ve bu sayede DNA iplikçiği kendiniher biri kendi tarafında yeni bir ikili sarmal oluşturan halinde kolaylıkla ikileştirmenin olağanüstü yetisine sahip olur.

Zincirlerden birinin dizisi ne olursa olsundiğeri bunun tamamlayıcı dizisine sahip olmak zorundadır.Böylece merdivenin her bir ayağı diğerindekilerin tamamlayıcısı olan bir kimyasal element zincirinden oluşur.

Belli bir andamerdivenin iki çubuğu(ya da bunlara Watson ve Crick de diyebiliriz) bir fermuar gibi açılır ve her ikisi de kendi tarafında kendi işiyle uğraşır.DNA dallarından ikisi de (merdivenin ayrılmış iki çubuğu)hücresel maddenin içinden kimyasal elementleri alacak olan tamamlayıcı yeni çubuğun bireşimi için örnek (ana kalıp) olarak iş görecektir;Watson yeni bir Crick ile Crick de yeni bir Watson ile buluşacaktır.Böylece iki yeni burgulu merdiven iki yeni Watson-Crick çifti ortaya çıkar.

Bu şekilde ikileşmiş sonra yeniden oluşmuşdolayısıyla eşleşmiş iplikçiklerkromozomların görünür X'lerini oluşturmak üzere birbirini izleyen sarmallar ve üst sarmallar halinde spiralleşeceksıkışacak ve yoğunlaşacaktır.Sonuç olarak kromozomlar genomun hücre bölünmesi öncesindeki özgün ve geçici morfolojik durumundan başka bir şey değildir.Ve onları görebildiğimizdemikroskopta gözlemlediğimizdebunlar eşleşmiş DNA örnekleridir.

Her kromozom X'in kromatit diye adlandırılan ve diğerinin uygun bir kopyası olan iki kolundan oluşur.Bu iki kromatithücresel bölünme (mitoz) sırasında ayrılacaktır:biri ilk yavru hücreyediğeri ikinciye gidecektir.Böylece iki yavru hücre genetik olarak tamamen özdeş olacaktır.

Bu hücreler kendi yaşamlarını sürdüreceklersonra belli bir anda bu kez onlar kendi genomlarını eşleştireceklerdir ve süreç yeniden başlayacaktır.