iskelet sistemi - iskeletin görevleri - kemik ve çeşitleri - destek ve hareket sistemi ile ilgili bilgiler

ücudunuzun dik durması ve hareket etmesi destek ve hareket sistemleri sayesinde mümkün olur. Bu sistemler iskelet ve kas sisteminden meydana gelir.

İSKELET SİSTEMİ

Vücuda şekil veren iç organları koruyan ve desteklik sağlayan yapıya iskelet denir.

İskeletin Görevleri:
• Vücuda destek olur dik durmasını sağlar.
• Kasların yardımıyla vücudun hareket etmesini sağlar.
• İç organları korur kas ve iç organlara tutunma yüzeyi sağlar.
• Fosfat magnezyum potasyum ve en çok kalsiyum minerallerini depo eder.

• Alyuvar ve akyuvar gibi kan hücrelerini üretir.

İskeletinin Kısımları:

İnsan iskeleti 207 kadar kemikten meydana gelir. Baş gövde ve üyeler (kol bacak) olmak üzere üç bölümde incelenir.

Baş İskeleti: Kafatası ve yüz kemikleri baş iskeletini oluşturur. Kafatası içinde beyin korunur. Baş iskeletinde sadece alt çene kemiği oynar eklem yapar.

Gövde İskeleti: Omurga ve göğüs kafesinden oluşur. Omurga; “omur” adı verilen kemiklerin üst üste dizilmesinden meydana gelir. Omur kemiklerinin ortasında yer alan deliklerin meydana getirdiği kanal içinde omurilik siniri vardır. Omurga sırt bölgesinde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanır. Göğüs Kafesi: Sırt omurları kaburga kemikleri ve göğüs kemiğinden oluşur. Akciğer ve kalbin korunduğu bölümdür.

Üyeler: Kollar ve bacaklardır. Kollarda; pazı ön kol dirsek bilek tarak ve parmak kemikleri vardır. Bacakta; uyluk diz kapağı baldır kaval bilek tarak ve parmak kemikleri bulunur.

Kemik Çeşitleri
Kemikler üç grupta incelenir. Uzun kısa ve yassı kemikler.
Uzun Kemik: Kol ve bacaklarda bulunan kemiklerdir. Yapısında kemik zarı sıkı kemik dokusu süngerimsi kemik doku kemik kanalı sarı ilik bulunur. Süngerimsi dokuda ise kırmızı kemik iliği bulunur. Boyları enlerinden uzun kemiklerdir. Pazı ön kol dirsek uyluk kaval baldır ve parmak kemikleri uzun kemiklerdir.

Kısa Kemik: Omurlar el ve ayak bilek kemikleri kısa kemiklerdir.
Yassı Kemik: Yassı görünüşte olan kemiklerdir. Kafatası kalça leğen göğüs kemiği ve kaburgalar yassı kemiklerdir.

Eklemler
İki ya da daha fazla kemiğin birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya eklem denir. Eklemler kaslarla birlikte hareketi sağlar. Üç çeşit eklem vardır.

Oynamaz Eklem: Kemiklerin birbirine sıkıca bağlandığı hareketsiz eklemlerdir. Kafatası kemikleri arasında ve kuyruk omurları arasında bulunan eklemler

Yarı Oynar Eklem: Hareketi sınırlı olan eklemlerdir (Omurlar arası eklem).

Oynar Eklem: Vücudun hareketini sağlayan eklemlerdir. Omuz eklemi kalça eklemi kol ve bacaklardaki eklemler).