İnorganik Bileşikler Nedir - İnorganik Bileşiklerin Görevi - İnorganik Bileşiklerin Özellikleri

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

Su
Asit
Baz
Tuz
Mineraller
ORGANİK BİLEŞİKLER
Vitaminler
Enzimler
Yağlar
Proteinler
Karbonhidratla
Nükleik asitler

İNORGANİK BİLEŞİKLER:Canlıların kendi vücudunda üretemeyip dışardan hazır olarak aldıkları bileşiklere denir

A. Su: Ortalama bir insan vücudunda %65-70 oranında su bulunmaktadır. Su bitkilerin de bu % 95’e kadar çıkmaktadır

Özellikleri

1.Sindirime yardımcı olur
2.Vücut ısısının dengede tutulmasını sağlar
3.Vücuttaki Zaralı maddelerin dışarıya atılmasının sağlar
4.Suyun akışkan özelliğinden dolayı moleküllerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar.

B. Mineraller:Hücreleri karbonhidrat yağ ve protein gibi organik bileşikler ile vücuda alınan inorganik tuzlardır.

Özellikleri:
1.Mineraller enzimlerin yapısına katılarak katalizör görevi yapar.

Katalizör:Kimyasal tepkimelere girerek tepkimenin daha kısa sürede ve daha az kullanılmasını sağlayan proteinden oluşmuş
kısımdır.


2.Eksikliklerinde bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkar.
Ca eksikliğinde ›Çocuklarda kemik erimesi yaşlılarda raşitizm.
P eksikliğinde› kemiklerde ve dişlerde yumuşama.

Fe eksikliğinde› anemi
iyot eksikliğinde ›guatr.
3.Mineraller kanın ozmotik basıncının dengede tutulmasını sağlar.
4.Kas kasılmasında sinirsel uyartıların iletilmesinde görev alır.
5.İyon konsantrasyonunu sağlar.

Ortalama bağ enerjileri kcal / mol
CH
98
OH
110
CC
80
CO
78
HH
103
CN
65
O = O
116 (2 x 58)
C = O
187 * (2 x 935)
C = C
145 (2 x 725)
(* Olarak CO 2 bulunur)