hücreli bezler - bez epiteli

Çok hücreli bezler; çok sayıda hücreden oluşurlar. En basit şekli salgı hücrelerinden oluşan epitel tabakasıdır. Mide yüzeyini ve uterusu döşeyen yüzey epiteli bu şekildedir ve salgılayan yüzey olarak bilinir. Diğer çok hücreli bezler; epitel tabakasının altındaki bağ dokusu içine yaptıkları invaginasyonlarla oluşmuşlardır. Şekillerine göre şu şekilde gruplandırılırlar:

* Tübüler bezler
* Alveolar bezler
* Tübüloalveolar bezler