Tübüloalveolar Bezler Hakkında - Biyolojide Bez Türleri

Tübüloalveolar bezler; Tübüler bez ve alveolar bez tiplerinin karışımı olan bezlerdir. Son kısımları kese ve tüp şeklinde birleşmiştir. Ortak bir kanala salgılarını boşaltırlar. Büyük ekzokrin bezlerin çoğu bu grup beze örnektir. Ayrıca;

Retiküler bezler; tübüloalveolar bezlerin son kısımlarının çok sıkı ağımsı yapı kazanmasıyla oluşan ve sadece karaciğerde görülen bez tipidir.

* Tübüler bezler
* Alveolar bezler
* Tübüloalveolar bezler
* Çok hücreli bezler