salğı bezleri - iç salğı bezleri hakkında - merokrin bezler hakkında

Merokrin bezler; sitoplazmalarından kayıp vermeden ya da çok az miktarda kayıpla salgı yapan hücrelerin oluşturduğu bezlerdir.

Bu tip hücrelerde granüllü endoplazmik retikulumda oluşan salgı Golgi aygıtına aktarılır. Burada son şeklini alıp kesecikler (granüller) halinde hücrenin apikal kısmından dışarı verilir. Salgılandıkları organın yüzeyini nemli ve kaygan tutarlar terlemeyi sağlarlar. Tükürük bezleri ter bezleri pankreasın bir kısmı sindirim solunum ve ürogenital yollardaki bezler bu tiptir.