Basit Alveolar Bezleri - Asinöz Bezler - Salgı Bezleri - Birleşik Alveolar Bezler

Alveolar bezler ya da Asinöz bezler; üzüm salkımı şeklinde oluşmuş bezlerdir.

Basit ve Bileşik olmak üzere iki türü vardır.

* Basit Alveolar Bezler: Son kısımları alveol şeklinde genişlemiş olan bezlerdir. Kısa olan salgı kanalı ile tek bir alveol ile ilişkiliyse bu beze; basit alveolar bez denir. Bu salgı bezi erişkin memelilerde görülmez ancak [embriyo]nik gelişim sırasında ve kurbağanın derisinde görülür. Nemlilik ve kayganlık sağlarlar. Eğer kanal etrafında birçok alveolar son kısım bulunuyorsa; bu beze basit dallı alveolar bez denir. Derinin yağ bezleri ve göz kapağında bulunan bezler bu tip beze örnektir.

* Birleşik Alveolar Bezler: Son kısımları kese veya armut şeklinde görülen yapılardan oluşan bezlerdir. Bu birimlerin ortasında lümenler bulunur. Lümenler birleşerek boşaltım kanalına açılırlar. Meme bezleri birleşik alveolar bezlere örnektir.