Karbonhidrat Antijeninin Yapısı - Karbonhidrat Antijeninin Özellikleri - Karbonhidrat Antijeni Neden Yükselir

Karbonhidrat Antijeni 15-3 (CA 15-3)


CA 15-3 molekül ağırlığı 300-450 kd kadar olan polimorfık bir epitel müsindir. Heterojen göğüs kanserine bağlı müsinler tekrarlayan polipeptid yapılı bir çekirdek dizisi ile dışta bulunan karbonhidrat kabuğundan oluşmaktadır

CA 15-3 biri insan süt yağ globüllerinden diğeri insan metastatik meme kanseri hücre dizisi kaynaklı iki antikor (DF3 ve 11 5DB) ile tanınır. Primer meme kanserinde hastaların % 20′sinde yüksek iken metastatik meme kanserinde bu oran % 61-84′e kadar çıkmaktadır. Özellikle kemik metastazlarında yükselmektedir. Üst sınır düzeyi < 25 IU/L (Ünite/Litre) alındığında duyarlılığı % 31 ve seçiciliği % 86′dır. Benign meme hastalıktan ve inflamatuar karaciğer hastalıklannda da seviyesi yükselebilir. Gebelik ve laktasyon kan seviyesini etkilemez.

Tarama veya tanı amacıyla kullanılamaz. Meme kanseri tanısı olan hastalann tedaviye yanı tının değerlendirilmesinde tekrarlann tesbitinde yararlı bir belirleyicidir. CEA meme kanserinde yalnızca tümör kitlesi büyüklüğü ile korele iken; CA 15-3 düzeyinin tümör kitlesi büyüklüğü metastatik bölge sayısı ve yaşam süresiylede ilişkili olduğu gösterilmiştir. Meme kanserinde duyarlı bir tümör belirleyicidir. Gastrointestinal genitoüriner kanserler prostat kanseri bronkojenik tümörler ve hepatosellüler karsinomda da kan seviyeleri yükselir .