Trombosit nedir - Trombositlerin yapısı

Ömrü:8-10 gün
Dalakta parçalanır
% 60-75’ dolaşımda% 40-25 ‘i dalakta
Trombositoz sayısının artması
Trombositopeni sayısının azalması

Trombositlerin pıhtılaşmadaki rolü

kollajene yapışır ve tıkaç oluştururlar
Granüllerinden kimyasal mediatörler salınır
Koagülasayonu ve yara iyileşmesini stimule ederler
Kesilen damarının ekstrasellüler matriks proteinleri ile etkileşirler.

Trombosit fonksiyonları

Adezyon
Aktivasyon
Sekresyon
Agregasyon

Trombositlerin önemli yapıları

Plazma membranı
Granülleri
Sitoplazması
Kanal sistemi

Trombosit plazma membranı

Fosfolipid çok glikoprotein az
Glikoproteinler endotele bağlanmaz
Travmatize bölgeye bağlanırlar
GP-1 trombosit-kollajen
GP-2 trombosit-vWF
GP-3 trombosit-trombosit (fibrinojen ile)

Trombosit stimulasyonu

TxA2 ADP Adrenalin kollajen trombin ile uyarılır
Fosfolipidlerden...TxA2 oluşur

Tromboksan A2 (TxA2)...... agregatör
Prostosiklinler....agregasyon inhibitörü

Trombosit granülleri

Yogun granüllererotonin ADP Ca+2 içerir

granüller:fak.I fak Vfak.VIII trombosit faktör-4 (PF-4) b-tromboglobulin (b-TG) heparin nötralizan protein TrombospondinvWF trombositten türeyen büyüme faktörü (PDGF)

Asit hidralaz içeren granüllerndoglikozidaz heparin

Trombosit sitoplazması

Trombostenin
Aktin miyozin
Endoplazmikretikülum
Golgi
Mitokondri

Trombosit aktive olması - Trombosit aktivasyonu
ADH
Serotonin
NAPAF
adenil siklaz inhibe olur
hücre içi fonksiyonlar artar Salınan ADP
Adezyon ve agregasyona n.o.
Trombosit şekli değişir
cAMP inh. eder TF-4
Heparin bağlar
Kemotaksik etkiyi artırır
Kollajenaz ı inh eder
Elastazı stimule eder PDGF
Trombosit makrofaj ve endotelden salınır
Kemotaktik faktörleri etkiler
Mitozu hızlandırır
Trombospondin (TSP)
Heparin Ca+2 fibrinojenfibronektinkollajen trombin plazminojen ile reaksiyona girer PDGF
Trombosit makrofaj ve endotelden salınır
Kemotaktik faktörleri etkiler
Mitozu hızlandırır
Trombospondin (TSP)
Heparin Ca+2 fibrinojenfibronektinkollajen trombin plazminojen ile reaksiyona girer
PAF
Trombosit aktive edici faktör
Membran lipidlerinden türer
Trombositte reseptörü var
Trombosit nötrofil eozinofil monosit endotel hücresi ve mast hücrelerinden salgılanırFosfolipaz C aktifleşir
Fosfotidil inositolden......IP3 + DAG
Fosfolipaz A aktifleşir
Fosfotidil kolinden........araşidonik asit

Fosfotidil inositol 4-5 bifosfat;
DAG.......granül sekresyonu
IP3..........Ca+2 girişi trombosit şekil değişikliği


Prof. Dr. Asuman Gölgeli