atmosfer nedir - atmosferde bulunan gazlar - atmosferde hangi gazlar bulunur

Atmosfer veya Gazyuvarı yerkürenin etrafını saran ve çoğunlukla gaz ve buharlardan oluşan bir örtüdür

Yerçekimi sayesinde tutulan atmosfer büyük ölçüde gezegenin iç katmanlarından kaynaklanan gazların yanardağ etkinliği ile yüzeye çıkması sonucu oluşmakla birlikte gezegenin tarihi boyunca dünya dışı kaynaklardan da beslenmiş ve etkilenmiştir Basınç ve yoğunluk açısından diğer yer benzeri gezegenlerden Mars'a göre yaklaşık 100 kat büyük Venüs'e göre ise yaklaşık 100 kat küçük bir gaz kütlesini ifade eder Ancak bileşim açısından bu iki gezegenin atmosferlerinden çok farklı olduğu gibi Güneş Sistemi içinde de eşsizdir

Sıcaklık ve yapısı

Atmosfer kendini ısı farklılıklarıyla gösteren çeşitli bölümlere ayrılır Aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla atmosferin bölümleri: troposfer stratosfer mezosfer iyonosfer ve en dış kabuğu da eksosferdir

Bunların en altta yeryüzüne en yakın olanına troposfer denir Troposferin bir sonraki katman olan stratosfere kadar yüksekliği kutuplarda 7-8 km’yi Ekvator’da ise 16-17 km’yi bulur En önemli özelliği yüksek ölçüde su buharı içermesi ve içinde havanın yatay olduğu kadar düşey hareketler de yapmasıdır Yükseğe çıkıldıkça sıcaklık da düşer; bu düşüş stratosfere kadar sürer Bu katmandaki sıcaklık Ekvator’da –80°C iken kutuplarda –55°C dolayındadır
Atmosfer tüm hava dolaşımı bulutlar ve fırtınalar kısacası meteorolojik olayların hepsi troposferde yani en çok 8-13 km’ler arasında olur

Troposferden sonra stratosfer gelir O da ortalama 11-50 km’ler arasında yer alır Sıcaklık troposfer ile stratosfer arasındaki bölgede –55°C ile –80°C arasında değişirken stratosferin üst bölümlerinde +50°C'ye kadar çıkar Bunun nedeni morötesi ışınların bu bölgede emilmesidir Ozon katmanının oluşması da zaten bu sürecin bir sonucudur Yeryüzünde yaşam için gerekli olan ozon stratosferin bu üst katmanlarında üretilir Stratosferde gözlenen ısı değişmelerinin ise mevsimlere bağlı olduğu belirlenmiştir

Stratosferden sonraki bölüme mezosfer adı verilir o da 80 km yükseğe kadar çıkar Mezosferde sıcaklık yeniden –80°C ile –130°C'ye kadar düşer 80 km’den 1000 km’ye kadar olan bölüme iyonosfer adı verilir Burada sıcaklık gene belirgin bir biçimde artar Gündüz ya da gece olmasına göre 600 km yükseklikte 1000°C ile 2500°C sıcaklıklar vardır Adından da anlaşıldığı gibi atmosferdeki gazlar bu katmanda düzenli bir iyonlaşma süreci içindedir; iyonlaşma daha yüksek bölgelerde daha da yoğunlaşır

Ekzosfer ise atmosferin son katmanını oluşturur Burada artık belirgin bir sınır olmadan boşluğa geçiş vardır Pratik nedenlerle Yeryüzeyinden 100 km yükseğe yerleştirilen hayali Karman hattı dünya ile uzayın sınırı olarak kabul edilir

Basıncı
Atmosfer basıncı havanın ağırlığının sonucudur dolayısıyla yere ve zamana göre değişir Atmosfer basıncı 5 km'de %50 azalır (bir diğer deyişle atmosfer kütlesinin yarısı ilk 5 km içindedir) Deniz seviyesinde deniz basıncı 101325 Pa'dır Yer çekimi nedeniyle bu gaz kütlesinin bir ağırlığı vardır ve gezegen yüzeyine doğru alçaldıkça artan bir basınç yaratır Basınç normal atmosferde 0°C'de 760 mm'lik bir cıva sütununun yarattığı basınca eşittir
Atmosferin toplam kütlesinin yaklaşık 51 x 1015 ton olduğu sanılmaktadır; bu da Dünyanın toplam kütlesinin milyonda birinden daha azdır

Bileşimi

Atmosfer renksiz kokusuz tatsız çok hızlı hareket edebilen akışkan elastik sıkıştırılabilir sonsuz genleşmeye sahip ısı geçirgenliği zayıf ve titreşimleri belli bir hızda ileten bir yapıya sahiptir Tam olarak yüksekliği saptanamamıştır "Homojen atmosfer" olarak isimlendirilen ve yoğunluğun hemen hemen aynı olduğu alt bölümün yüksekliği 8 km civarındadır Bu seviyeden sonra yoğunluk yükseklikle azalır ve seyrek gaz kütleleri şekline dönüşerek uzay boşluğuna kadar uzanır ki bu bölge de "heterojen atmosfer" olarak isimlendirilir Belirgin olan bir şey; atmosferin üst seviyesinin 30 km civarında son bulduğudur Bu seviyeden sonra da hava bulunduğunu söylemek doğrudur fakat bu bölümün meteoroloji ile bir ilişkisi yoktur Şöyle ki 80 km yukarıda güneş ışınlarını yansıtabilecek kadar hava 300 km yukarıda meteorların atmosfere girişinde sürtünme nedeniyle ışık verebilmesi ve hatta 600 km yukarıda aurora'ların gözlenmesi buralarda da az da olsa atmosferin olduğu yönünde ipuçları vermektedir

Atmosferin yeryüzüne yakın katmanlarının yüzde 78'i azot yüzde 21’i de oksijenden oluşur Yüzde 1'i ise su buharı argon karbondioksit neon helyum metan kripton hidrojen ozon ve ksenon elementlerinden oluşur Bunlara toz ve duman gibi maddeler de katılır

100 km yükseğe kadar azot-oksijen oranında önemli bir değişiklik olmaz yalnızca 20-30 km arasındaki yüksekliklerde bir ozon yoğunlaşması gözlenir Bu ozon katmanının önemli bir işlevi vardır çünkü güneşten gelen morötesi ışınların büyük bir bölümü bu katman tarafından süzülür Ama buradaki ozon hem miktar hem de yüzde olarak çok fazla değildir

100 km’nin üzerinde hızlı bir sıcaklık düşmesi gözlenir Buradaki gazlar artık çok ince katmanlar biçimindedir Daha çok da hafif gazlar bulunur Bu gazlar morötesi ışınların etkisiyle ayrışır ve böylece burada oksijen serbest atomlar halinde bulunur Işıl ayrışma denen bu olay 200 km yükseklikte daha da yüksek bir düzeye çıkar
Atmosferde ortalama su buharı oranı

Su buharı yer ve zamana göre değişen biçimde atmosferin alt katmanlarına karışmış olarak bulunur ve yaklaşık 10-15 km yükseklikten sonra azalmaya başlar Yeryüzünün iklim ve meteoroloji koşulları üstünde bu su buharının önemli bir rolü vardır çünkü bulutlara asılı olan su buharı yağış olarak yeryüzüne düşer

Heterosfer

Yeryüzeyinden 100 km yükseklikten itibaren atmosferin bileşim açısından bu türdeş yapısı kaybolmaya başlar Bu nedenle 'heterosfer' adı verilen ve atmosferin son derece seyrek olduğu bu alanlarda hareketlilik az olduğu için gazlar uzun dönemde moleküler ağırlıklarına göre alçaktan yükseğe doğru hafife gidecek şekilde tabakalanma eğilimindedir Güneş ışınlarının iyonize edici etkisinin güçlü hissedildiği bu bölgelerde fotokimyasal etkinlikler de giderek önemli hale gelir ve atmosfer bileşimini etkiler
600-1500 km arasında atmosferdeki oksijenin yerini güneşteki lekelerin durumuna göre değişen bir biçimde helyum alır bunun üstünde de bir hidrojen katmanı bulunur Onun için burada yerküreyi çepeçevre saran bir hidrojen tacından söz edilebilir Yüksek enerjili güneş ışınlarının etkisi ile hızlandırılan bu hafif atomlar Yerkürenin kütleçekiminden kurtularak uzaya kaçarlar Eksilen hidrojenin yerini fotokimyasal etkilerle yüksek atmosfer katmanlarındaki su moleküllerinin parçalanması sonucunda ortaya çıkan hidrojen alır Bu nedenle hidrojen kaybı gezegenin değerli su kütlesinin kaybı anlamına gelmektedir Ozon tabakasının tahribatı sonucunda fotokimyasal etkinliklerin atmosferin su buharından zengin olduğu alçak tabakalarına doğru inmesi bu yönden de tehlike yaratmaktadır.