Dünyanın En Az Yağış Alan Bölgeleri
•Dönenceler çevresindeki çöl alanları
•Ilıman kuşak kara içlerinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlar.
•Kutup bölgeleri (Kutuplarda bağıl nem yüksek olmasına rağmen yağış miktarı azdır. Sebebi: sıcaklığın düşük olmasından dolayı buharlaşmanın ve mutlak nemin az olmasıdır.